هتل و رستوران

در این صفحه می توانید لیست تمامی هتل ها و رستوان هایی که در بورس ایران هستند را به همراه ریز معاملاتشان مشاهده کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
گشان بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-4.00) 21,453 (‎-4.00) 21,453 ‎1.437‎ M ‎30.838‎ B 21,453 21,453 21,453
گكوثر بازار دوم فرابورس (‎-0.17) 2,284 (‎-2.97) 2,220 ‎1.124‎ M ‎2.495‎ B 2,220 2,220 2,220
سمگا بازار اول فرابورس (‎-0.10) 28,634 (‎-3.00) 27,804 61,612 ‎1.713‎ B 27,804 27,804 27,804
گدنا - (‎-0.01) 33,918 (‎-3.00) 32,906 7,041 ‎231.691‎ M 32,906 32,906 32,906
گكيش بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.02) 48,435 (‎-2.00) 47,479 4,976 ‎236.256‎ M 47,479 47,479 47,479
گپارس بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 208,630 (‎-2.00) 204,459 0 0 0 0 0