مخابرات

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای مخابرات به همراه ریز معاملات و شاخص این گروه مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
اخابر بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-2.27) 9,060 (‎-2.37) 9,050 ‎33.616‎ M ‎304.420‎ B 9,000 9,380 9,000
همراه بازار دوم بورس (‎0.31) 22,710 (‎2.25) 23,150 985,899 ‎22.605‎ B 22,650 23,190 22,640