محصولات چوبي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای محصولات چوبی بورس ایران را همراه با ریز معاملات این گروه و شاخص این گروه مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
چخزر بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 53,532 (‎-3.00) 51,931 2,840 ‎147.484‎ M 51,931 51,931 51,931
چفيبر بازار دوم بورس (‎0.00) 13,860 (‎-2.96) 13,450 2,108 ‎28.353‎ M 13,450 13,450 13,450
چنوپا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 1 (‎0.00) 1 0 0 0 0 0