محصولات كاغذي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای محصولات کاغذی به همراه ریز معاملات و شاخص این گروه مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
چكاپا بازار دوم بورس (‎-0.19) 5,180 (‎-2.89) 5,040 644,007 ‎3.246‎ B 5,040 5,040 5,040
چكارن بازار دوم بورس (‎-0.03) 3,328 (‎-2.97) 3,230 217,152 ‎701.401‎ M 3,230 3,230 3,230
چكاوه بازار دوم بورس (‎0.00) 18,420 (‎-2.99) 17,870 0 0 0 0 0