شگامرن

مجتمع پترو صنعت گامرون
270,100
شرکتهاي کوچک و متوسط فرابورس
گروه : محصولات شيميايي
EPS : -1,110
آخرین معامله
قیمت پایانی :270,100 ‎2.04%
بیشترین قیمت : 270,100
کمترین قیمت : 270,100
اولین قیمت : 270,100
تعداد معاملات : 2
حجم معاملات : 16,000
ارزش معاملات : ‎4.322‎ B
قیمت مجاز : 256,595 الی 283,605
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
پترول ‎-4.93% ‎22.688‎M ‎205.814‎B
شپلي ‎-3.00% ‎20.856‎M ‎283.916‎B
تاپيكو ‎-4.99% ‎15.624‎M ‎166.547‎B
شگويا ‎-5.00% ‎15.226‎M ‎132.917‎B
پارسان ‎-0.43% ‎13.965‎M ‎249.499‎B
شستان ‎3.99% ‎7.394‎M ‎30.963‎B
شپترو ‎-3.00% ‎7.113‎M ‎39.394‎B
فارس ‎-4.91% ‎6.448‎M ‎58.675‎B
شجم ‎-3.00% ‎5.781‎M ‎74.407‎B
جم ‎-4.99% ‎4.341‎M ‎172.732‎B
بوعلي ‎-4.98% ‎4.003‎M ‎168.271‎B
شاروم ‎-5.00% ‎3.867‎M ‎90.552‎B
شاراك ‎-4.97% ‎3.293‎M ‎63.560‎B
شلرد ‎-3.00% ‎3.190‎M ‎25.923‎B
آريا ‎-5.00% ‎2.915‎M ‎219.514‎B
زاگرس ‎-5.00% ‎2.687‎M ‎463.410‎B
شگل ‎-4.95% ‎2.169‎M ‎52.605‎B
شفارا ‎-3.00% ‎2.140‎M ‎11.710‎B
كرماشا ‎-5.00% ‎1.832‎M ‎61.984‎B
شكلر ‎3.82% ‎1.293‎M ‎80.437‎B
شكبير ‎-3.00% ‎1.262‎M ‎95.896‎B
كلر ‎-5.00% ‎1.215‎M ‎139.733‎B
جم پيلن ‎-5.00% ‎1.186‎M ‎85.031‎B
شپديس ‎-5.00% ‎1.059‎M ‎87.068‎B
شيران ‎-4.98% ‎1.027‎M ‎34.483‎B
شلعاب ‎-4.96% ‎1.025‎M ‎14.735‎B
شخارك ‎-5.00% 970,936 ‎38.568‎B
شيراز ‎-3.62% 930,483 ‎44.203‎B
شدوص ‎-4.98% 929,289 ‎30.146‎B
خراسان ‎-4.99% 824,564 ‎51.826‎B
شوينده ‎-4.99% 750,648 ‎26.034‎B
شغدير ‎-5.00% 655,517 ‎34.230‎B
پارس ‎-4.99% 605,207 ‎81.542‎B
نوري ‎-4.99% 567,070 ‎31.444‎B
وپترو ‎-4.95% 478,998 ‎7.731‎B
قرن ‎-4.99% 347,451 ‎21.167‎B
پاكشو ‎-4.99% 208,786 ‎16.266‎B
شبصير ‎-5.00% 194,129 ‎17.938‎B
شرنگي ‎-3.00% 189,457 ‎28.068‎B
شصفها ‎-4.00% 183,593 ‎23.669‎B
شفن ‎-5.00% 168,556 ‎42.005‎B
شپارس ‎-23.04% 131,555 ‎2.223‎B
فسا ‎-2.96% 124,338 ‎260.985‎M
شاملا ‎-4.99% 118,060 ‎6.584‎B
زنجان ‎-4.99% 115,678 ‎1.230‎B
شكربن ‎-4.99% 113,124 ‎11.748‎B
مارون ‎-3.65% 107,344 ‎15.221‎B
ساينا ‎-5.00% 73,542 ‎13.310‎B
شپاكسا ‎-5.00% 54,598 ‎1.681‎B
داراب ‎-2.99% 52,674 ‎130.052‎M
معرفی سهم شگامرن
شگامرن (شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون) : مجتمع پترو صنعت گامرون در سال 1385در استان هرمزگان تاسیس گردید.این مجموعه در سال 1391 افتتاح گردید و شروع به فعالیت کرد.این شرکت نقش بسزایی در رشد اقتصادی استان و اشتغال زایی در آن منطقه داشت.محصولات پتروشیمی این مجموعه توانسته جوابگوی بخشی از نیاز بازار های داخلی و خارجی باشد.ازجمله توانایی های این مجتمع میتوان به بزرگترین تولید کننده فرمالین در کشور، توانایی احیا کاتالیست نقره، توانایی تولید اوره فرمالدهید و چندین مورد دیگر اشاره کرد. مدیرعامل: قادر نبوي علمداري مدیر مالی:جواد پاک نژاد سرمایه:60000
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
0
تعداد خریدار
2
0
حجم خرید
16,000
میانگین خرید هر کد حقیقی : 0 تومان
1
تعداد فروشنده
0
16,000
حجم فروش
0
میانگین فروش هر کد حقیقی : 432.16 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.00
خروج پول حقیقی : 432.16 میلیون تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم شگامرن
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/06 16,000 270,100 ( ‎2.04 ) 270,100 ( ‎2.04 )
1399/10/01 16,000 264,700 ( ‎1.96 ) 264,700 ( ‎1.96 )
1399/09/29 31,000 259,600 ( ‎4.38 ) 259,600 ( ‎4.38 )
1399/09/25 50,000 248,700 ( ‎4.45 ) 248,700 ( ‎4.45 )
1399/09/22 42,000 238,100 ( ‎0.04 ) 238,100 ( ‎0.04 )
1399/07/12 100,003 238,000 ( ‎-0.83 ) 238,000 ( ‎-0.83 )
1399/06/16 84,000 240,000 ( ‎-13.36 ) 240,000 ( ‎-13.36 )
1399/06/11 50 277,000 ( ‎-0.14 ) 277,000 ( ‎-0.14 )
1399/05/22 70,000 277,376 ( ‎-1.50 ) 277,376 ( ‎-1.50 )
1399/05/14 11,642 281,600 ( ‎1.48 ) 281,600 ( ‎1.48 )
1399/05/04 11,000 277,500 ( ‎1.83 ) 277,500 ( ‎1.83 )
1399/04/30 18,300 272,520 ( ‎2.80 ) 272,520 ( ‎2.80 )
1399/04/25 15,800 265,100 ( ‎2.28 ) 265,100 ( ‎2.28 )
1399/04/24 15,500 259,200 ( ‎2.41 ) 259,200 ( ‎2.41 )
1399/04/22 16,000 253,100 ( ‎2.89 ) 253,100 ( ‎2.89 )
1399/04/16 14,000 246,000 ( ‎2.50 ) 246,000 ( ‎2.50 )
1399/04/14 12,300 240,000 ( ‎1.93 ) 240,000 ( ‎1.93 )
1399/04/10 11,000 235,450 ( ‎2.10 ) 235,450 ( ‎2.10 )
1399/04/07 100 230,608 ( ‎0.00 ) 230,608 ( ‎0.00 )
1399/04/04 135 230,608 ( ‎0.00 ) 230,608 ( ‎0.00 )
1399/04/03 6,655 230,608 ( ‎1.50 ) 230,608 ( ‎1.50 )
1399/04/01 4,100 227,200 ( ‎1.70 ) 227,200 ( ‎1.70 )
1399/03/26 4,300 223,400 ( ‎1.78 ) 223,400 ( ‎1.78 )
1399/03/24 6,000 219,500 ( ‎1.90 ) 219,500 ( ‎1.90 )
1399/03/19 6,500 215,400 ( ‎1.99 ) 215,400 ( ‎1.99 )
1399/03/13 5,600 211,200 ( ‎1.48 ) 211,200 ( ‎1.48 )
1399/02/22 38,400 208,110 ( ‎5.00 ) 208,110 ( ‎5.00 )
1399/02/14 45,000 198,200 ( ‎4.98 ) 198,200 ( ‎4.98 )
1399/02/10 14,250 188,800 ( ‎4.95 ) 188,800 ( ‎4.95 )
1399/02/08 14,000 179,900 ( ‎6.51 ) 179,900 ( ‎6.51 )
1399/02/01 17,808 168,900 ( ‎4.39 ) 168,900 ( ‎4.39 )
1399/01/31 9,300 161,800 ( ‎3.06 ) 161,800 ( ‎3.06 )
1399/01/30 62,000 157,000 ( ‎7.98 ) 157,000 ( ‎7.98 )
1399/01/27 17,200 145,400 ( ‎3.93 ) 145,400 ( ‎3.93 )
1399/01/26 15,000 139,900 ( ‎2.97 ) 139,900 ( ‎2.97 )
1399/01/25 44,400 135,870 ( ‎5.90 ) 135,870 ( ‎5.90 )
1399/01/24 52,572 128,302 ( ‎6.03 ) 128,302 ( ‎6.03 )
1399/01/19 11,200 121,000 ( ‎2.02 ) 121,000 ( ‎2.02 )
1399/01/18 10,000 118,600 ( ‎1.54 ) 118,600 ( ‎1.54 )
1399/01/17 11,990 116,800 ( ‎2.01 ) 116,800 ( ‎2.01 )
1398/12/28 4,300 114,500 ( ‎2.42 ) 114,500 ( ‎2.42 )
1398/12/21 8,950 111,800 ( ‎2.50 ) 111,800 ( ‎2.50 )
1398/12/17 7,340 109,076 ( ‎2.32 ) 109,280 ( ‎2.51 )
1398/12/14 23,455 106,605 ( ‎6.68 ) 106,605 ( ‎6.68 )
1398/11/29 201,695 99,927 ( ‎0.03 ) 103,500 ( ‎3.60 )
1398/11/27 100 99,900 ( ‎0.00 ) 99,900 ( ‎0.00 )
1398/11/19 3,120 99,900 ( ‎0.71 ) 99,900 ( ‎0.71 )
1398/11/14 3,000 99,200 ( ‎1.43 ) 99,200 ( ‎1.43 )
1398/11/06 202,680 97,802 ( ‎0.00 ) 97,802 ( ‎0.00 )
1398/11/01 1,500 97,802 ( ‎inf ) 97,802 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است