شكبير

پتروشيمي اميركبير
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
75,997
بازار پايه زرد فرابورس
گروه : محصولات شيميايي
EPS : 2,586
آخرین معامله
قیمت پایانی :75,998 ‎-3.00%
بیشترین قیمت : 77,872
کمترین قیمت : 75,997
اولین قیمت : 75,997
تعداد معاملات : 127
حجم معاملات : ‎1.383‎ M
ارزش معاملات : ‎105.085‎ B
قیمت مجاز : 72,198 الی 79,798
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
پترول ‎-4.93% ‎22.801‎M ‎206.842‎B
شپلي ‎-3.00% ‎20.935‎M ‎284.984‎B
تاپيكو ‎-4.99% ‎15.655‎M ‎166.882‎B
شگويا ‎-5.00% ‎15.323‎M ‎133.759‎B
پارسان ‎-0.43% ‎13.965‎M ‎249.499‎B
شستان ‎3.99% ‎7.531‎M ‎31.545‎B
شپترو ‎-3.00% ‎7.115‎M ‎39.405‎B
فارس ‎-4.91% ‎6.796‎M ‎61.843‎B
شجم ‎-3.00% ‎5.787‎M ‎74.487‎B
بوعلي ‎-4.96% ‎4.804‎M ‎201.857‎B
جم ‎-4.99% ‎4.349‎M ‎173.042‎B
شاروم ‎-5.00% ‎3.869‎M ‎90.599‎B
شاراك ‎-4.73% ‎3.650‎M ‎70.456‎B
آريا ‎-5.00% ‎3.392‎M ‎255.391‎B
شلرد ‎-3.00% ‎3.211‎M ‎26.092‎B
زاگرس ‎-5.00% ‎2.913‎M ‎502.232‎B
شگل ‎-4.99% ‎2.512‎M ‎60.907‎B
شفارا ‎-3.00% ‎2.141‎M ‎11.715‎B
كرماشا ‎-5.00% ‎1.908‎M ‎64.581‎B
شپديس ‎-4.99% ‎1.401‎M ‎115.153‎B
شكبير ‎-3.00% ‎1.383‎M ‎105.085‎B
شكلر ‎3.33% ‎1.346‎M ‎83.729‎B
كلر ‎-5.00% ‎1.215‎M ‎139.738‎B
جم پيلن ‎-5.00% ‎1.206‎M ‎86.451‎B
شيران ‎-4.98% ‎1.028‎M ‎34.545‎B
شلعاب ‎-4.96% ‎1.026‎M ‎14.755‎B
شخارك ‎-5.00% 971,188 ‎38.578‎B
شيراز ‎-3.11% 942,449 ‎44.778‎B
شدوص ‎-4.98% 929,289 ‎30.146‎B
شغدير ‎-5.00% 862,197 ‎45.023‎B
خراسان ‎-4.99% 824,564 ‎51.826‎B
شوينده ‎-4.99% 750,938 ‎26.044‎B
پارس ‎-4.99% 605,356 ‎81.562‎B
نوري ‎-4.99% 580,742 ‎32.202‎B
وپترو ‎-4.95% 493,152 ‎7.959‎B
قرن ‎-4.99% 349,791 ‎21.309‎B
شبصير ‎-5.00% 275,656 ‎25.471‎B
پاكشو ‎-4.99% 224,551 ‎17.494‎B
شفن ‎-4.99% 213,695 ‎53.247‎B
شرنگي ‎-3.00% 192,807 ‎28.550‎B
شصفها ‎-4.00% 183,593 ‎23.669‎B
مارون ‎-3.72% 137,169 ‎19.436‎B
فسا ‎-2.96% 131,728 ‎276.497‎M
شاملا ‎-4.99% 122,217 ‎6.816‎B
زنجان ‎-4.99% 116,678 ‎1.241‎B
شكربن ‎-4.99% 113,266 ‎11.763‎B
ساينا ‎-5.00% 77,912 ‎14.100‎B
شپاكسا ‎-5.00% 70,557 ‎2.172‎B
شتوكا ‎-5.00% 63,571 ‎4.494‎B
شصدف ‎5.00% 52,714 ‎1.476‎B
معرفی سهم شكبير - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
شکبیر (پتروشیمی امیر کبیر) : شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سرعت دادن به فعالیت های اجرایی طرح های توسعه صنایع پتروشیمی و استفاده کردن از همکاری، مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقدام به تاسیس شرکت پتروشیمی امیرکبیر برای به سرانجام رساندن طرح های در دست اجرا نمود. به همین جهت شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان اجرا کننده طرح الفین ششم انتخاب شد. شرکت پتروشیمی امیرکبیر تولید کننده انواع مختلف محصولات پلیمری مانند پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی در کشور میباشد که با عرضه محصولات خود به بازار های داخلی و خارجی جایگاه مهمی در صنعت پتروشیمی ایران را دارا میباشد. مجتمع پتروشیمی امیرکبیر مفتخر به ساخت کوره های واحد الفین، ساخت راکتور تبدیل اتیلن در واحد الفین و ساخت راکتور های پلی اتیلن سنگین برای نخستین بار در کشور میباشد.
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
10
تعداد خریدار
5
15,298
حجم خرید
‎1.367‎ M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 11.63 میلیون تومان
86
تعداد فروشنده
0
‎1.383‎ M
حجم فروش
0
میانگین فروش هر کد حقیقی : 122.18 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.10
خروج پول حقیقی : 10.39 میلیارد تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم شكبير - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 786,633 78,347 ( ‎-1.88 ) 77,456 ( ‎-3.00 )
1399/10/24 1,157,787 79,851 ( ‎-2.61 ) 79,534 ( ‎-3.00 )
1399/10/23 1,834,726 81,993 ( ‎-2.90 ) 81,909 ( ‎-3.00 )
1399/10/22 258,312 84,442 ( ‎0.08 ) 83,100 ( ‎-1.51 )
1399/10/21 424,852 84,372 ( ‎-0.10 ) 83,840 ( ‎-0.73 )
1399/10/20 235,093 84,454 ( ‎-0.30 ) 83,100 ( ‎-1.90 )
1399/10/17 388,887 84,711 ( ‎-0.74 ) 83,400 ( ‎-2.28 )
1399/10/16 468,992 85,346 ( ‎0.98 ) 85,070 ( ‎0.65 )
1399/10/15 1,054,387 84,520 ( ‎2.49 ) 84,937 ( ‎3.00 )
1399/10/14 1,984,737 82,464 ( ‎2.94 ) 82,512 ( ‎3.00 )
1399/10/13 1,120,622 80,109 ( ‎0.35 ) 80,710 ( ‎1.10 )
1399/10/10 2,969,318 79,828 ( ‎-2.58 ) 80,000 ( ‎-2.37 )
1399/10/09 1,560,549 81,945 ( ‎1.67 ) 79,000 ( ‎-1.98 )
1399/10/08 854,901 80,598 ( ‎1.99 ) 81,392 ( ‎3.00 )
1399/10/07 1,192,741 79,022 ( ‎-0.50 ) 80,100 ( ‎0.85 )
1399/10/06 829,205 79,421 ( ‎0.36 ) 80,000 ( ‎1.09 )
1399/10/03 2,126,237 79,138 ( ‎-0.88 ) 80,600 ( ‎0.95 )
1399/10/02 12,595,417 79,841 ( ‎22.87 ) 79,300 ( ‎22.04 )
1399/09/24 1,626,661 64,981 ( ‎3.00 ) 64,981 ( ‎3.00 )
1399/09/23 140,855 63,089 ( ‎0.29 ) 64,791 ( ‎3.00 )
1399/09/22 45,203 62,904 ( ‎0.09 ) 64,730 ( ‎3.00 )
1399/09/19 1,432,180 62,845 ( ‎4.97 ) 62,861 ( ‎5.00 )
1399/09/18 1,406,623 59,868 ( ‎2.93 ) 59,908 ( ‎3.00 )
1399/09/17 4,015,902 58,164 ( ‎3.00 ) 58,164 ( ‎3.00 )
1399/09/16 307,554 56,470 ( ‎0.64 ) 57,794 ( ‎3.00 )
1399/09/15 288,984 56,111 ( ‎0.60 ) 57,449 ( ‎3.00 )
1399/09/12 366,853 55,776 ( ‎0.70 ) 57,040 ( ‎2.98 )
1399/09/11 148,524 55,388 ( ‎0.26 ) 56,415 ( ‎2.12 )
1399/09/10 315,141 55,242 ( ‎0.58 ) 56,568 ( ‎3.00 )
1399/09/09 391,376 54,921 ( ‎0.81 ) 56,113 ( ‎3.00 )
1399/09/08 429,310 54,479 ( ‎0.76 ) 55,680 ( ‎2.98 )
1399/09/05 189,188 54,069 ( ‎-0.14 ) 53,501 ( ‎-1.19 )
1399/09/04 44,321 54,147 ( ‎-0.05 ) 53,530 ( ‎-1.19 )
1399/09/03 58,947 54,172 ( ‎-0.02 ) 53,700 ( ‎-0.89 )
1399/09/02 1,222,561 54,181 ( ‎-2.19 ) 54,150 ( ‎-2.25 )
1399/09/01 127,647 55,395 ( ‎-0.16 ) 53,860 ( ‎-2.93 )
1399/08/28 1,492,214 55,483 ( ‎-2.97 ) 55,610 ( ‎-2.75 )
1399/08/27 317,171 57,180 ( ‎-0.66 ) 55,833 ( ‎-3.00 )
1399/08/26 14,887 57,559 ( ‎-0.03 ) 55,850 ( ‎-3.00 )
1399/08/25 41,468 57,577 ( ‎-0.09 ) 55,899 ( ‎-3.00 )
1399/08/24 481,338 57,627 ( ‎-0.96 ) 56,442 ( ‎-3.00 )
1399/08/21 31,032 58,187 ( ‎-0.07 ) 56,479 ( ‎-3.00 )
1399/08/20 3,321 58,225 ( ‎-0.01 ) 56,483 ( ‎-3.00 )
1399/08/19 209,360 58,229 ( ‎-0.08 ) 56,529 ( ‎-3.00 )
1399/08/18 2,849 58,277 ( ‎-0.01 ) 56,532 ( ‎-3.00 )
1399/08/17 77,524 58,280 ( ‎-0.16 ) 56,623 ( ‎-3.00 )
1399/08/14 33,757 58,374 ( ‎-0.04 ) 56,646 ( ‎-3.00 )
1399/08/12 68,063 58,397 ( ‎-0.14 ) 56,726 ( ‎-3.00 )
1399/08/11 256,193 58,480 ( ‎-0.53 ) 57,031 ( ‎-3.00 )
1399/08/10 23,522 58,794 ( ‎inf ) 57,058 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است