لاستيك و پلاستيك

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای گروه لاستیک و پلاستیک موجود در بورس و فرابورس ایران را می توانید همراه با ریز معاملاتش مشاهده کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
پكرمان بازار دوم بورس (‎0.08) 24,010 (‎-0.54) 23,860 ‎1.274‎ M ‎30.613‎ B 24,000 24,700 23,390
پكوير بازار دوم بورس (‎-1.01) 12,730 (‎-5.99) 12,090 662,144 ‎8.005‎ B 12,090 12,090 12,090
پتاير بازار دوم بورس (‎-0.03) 3,650 (‎-2.99) 3,542 170,375 ‎603.468‎ M 3,542 3,542 3,542
پدرخش بازار دوم بورس (‎-0.21) 128,700 (‎-1.99) 126,400 41,321 ‎5.223‎ B 126,400 126,400 126,400
پيزد - (‎-0.08) 61,334 (‎-3.00) 59,543 21,947 ‎1.307‎ B 59,543 59,543 59,543
پلاسك بازار دوم بورس (‎0.00) 7,470 (‎-2.95) 7,250 1,693 ‎12.274‎ M 7,250 7,250 7,250
پسهند بازار دوم بورس (‎0.00) 38,350 (‎-3.00) 37,200 1,675 ‎62.310‎ M 37,200 37,200 37,200
پاسا بازار دوم بورس (‎0.00) 26,680 (‎-3.00) 25,880 884 ‎22.878‎ M 25,880 25,880 25,880
پشاهن بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 7,380 (‎5.00) 7,749 641 ‎4.967‎ M 7,749 7,749 7,749
پلاست بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 71,766 (‎-3.99) 68,903 0 0 0 0 0
پارتا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 30,408 (‎1.43) 30,843 0 0 0 0 0
پلوله بازار پايه قرمز فرابورس (‎0.00) 29,572 (‎1.07) 29,889 0 0 0 0 0