پلاست

كارخانجات توليدي پلاستيران
لغو پذیرش شده
58,064
بازار پايه زرد فرابورس
گروه : لاستيك و پلاستيك
EPS : 177
آخرین معامله
قیمت پایانی :60,552 ‎-0.93%
بیشترین قیمت : 64,174
کمترین قیمت : 58,064
اولین قیمت : 64,174
تعداد معاملات : 1,434
حجم معاملات : ‎1.784‎ M
ارزش معاملات : ‎108.020‎ B
قیمت مجاز : 57,524 الی 63,580
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
پتاير ‎4.86% ‎7.481‎M ‎1,443.366‎B
پيزد ‎2.56% ‎2.104‎M ‎159.003‎B
پلاست ‎-5.00% ‎1.784‎M ‎108.020‎B
پلاسك ‎-4.90% ‎1.140‎M ‎10.400‎B
پكرمان ‎-4.97% ‎1.139‎M ‎30.500‎B
پاسا ‎-4.97% 718,371 ‎17.995‎B
پارتا ‎-3.00% 550,215 ‎36.621‎B
پدرخش ‎-5.00% 435,343 ‎66.356‎B
پسهند ‎-4.99% 317,904 ‎11.553‎B
پلوله ‎-2.00% 50,000 ‎933.550‎M
پكوير ‎-4.96% 11,722 ‎204.197‎M
پشاهن ‎4.96% 0 0
معرفی سهم پلاست - لغو پذیرش شده
پلاست (کارخانجات تولیدی پلاستیران) : شرکت تولیدی پلاستیران با سابقه ای بیش از نیم قرن توانایی تولید انواع قطعات پلاستیکی را دارد. شرکت پلاستیران هم اکنون همکارای وسیعی با صعنت هایی همچون دارویی، شوینده، کشاورزی، دام و طیور، مواد غذایی و... میباشد.ازجمله محصولات این شرکت بشکه ها، ورق ها، سطل های بازیافت، قطعات خودرویی و... است. مدیرعامل : حسين خسروشاهي اصل مدیرمالی : حسین صفی خانی سرمایه : 57600
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
727
تعداد خریدار
0
‎1.784‎ M
حجم خرید
0
میانگین خرید هر کد حقیقی : 14.25 میلیون تومان
407
تعداد فروشنده
0
‎1.784‎ M
حجم فروش
0
میانگین فروش هر کد حقیقی : 25.45 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.56
خروج پول حقیقی : 0 تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم پلاست - لغو پذیرش شده
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 400,727 61,119 ( ‎3.00 ) 61,119 ( ‎3.00 )
1399/10/24 2,275,148 59,339 ( ‎2.76 ) 59,477 ( ‎3.00 )
1399/10/23 126,514 57,745 ( ‎1.05 ) 58,860 ( ‎3.00 )
1399/10/22 134,473 57,146 ( ‎1.86 ) 58,910 ( ‎5.00 )
1399/10/21 57,582 56,105 ( ‎0.48 ) 57,514 ( ‎3.00 )
1399/10/20 135,350 55,839 ( ‎1.12 ) 56,876 ( ‎3.00 )
1399/10/17 146,014 55,220 ( ‎1.12 ) 56,245 ( ‎3.00 )
1399/10/16 116,580 54,607 ( ‎1.49 ) 56,493 ( ‎5.00 )
1399/10/15 87,687 53,803 ( ‎0.67 ) 55,046 ( ‎3.00 )
1399/10/14 494,265 53,443 ( ‎3.00 ) 53,443 ( ‎3.00 )
1399/10/13 154,247 51,887 ( ‎1.19 ) 52,817 ( ‎3.00 )
1399/10/10 343,866 51,279 ( ‎3.87 ) 51,835 ( ‎5.00 )
1399/10/09 190,044 49,367 ( ‎1.28 ) 50,203 ( ‎3.00 )
1399/10/08 223,316 48,741 ( ‎1.51 ) 49,457 ( ‎3.00 )
1399/10/07 468,581 48,017 ( ‎2.97 ) 48,031 ( ‎3.00 )
1399/10/06 340,061 46,633 ( ‎3.51 ) 47,305 ( ‎5.00 )
1399/10/03 600,771 45,053 ( ‎3.00 ) 45,054 ( ‎3.00 )
1399/10/02 247,217 43,742 ( ‎1.62 ) 44,335 ( ‎3.00 )
1399/10/01 275,675 43,044 ( ‎1.59 ) 43,642 ( ‎3.00 )
1399/09/30 1,219,296 42,371 ( ‎-2.57 ) 42,900 ( ‎-1.35 )
1399/09/29 1,006,400 43,489 ( ‎-0.64 ) 43,460 ( ‎-0.71 )
1399/09/26 986,572 43,769 ( ‎-1.46 ) 43,200 ( ‎-2.74 )
1399/09/25 437,040 44,416 ( ‎-2.37 ) 44,130 ( ‎-3.00 )
1399/09/24 1,801,710 45,494 ( ‎3.89 ) 45,978 ( ‎5.00 )
1399/09/23 367,517 43,789 ( ‎2.27 ) 44,103 ( ‎3.00 )
1399/09/22 1,514,537 42,819 ( ‎2.94 ) 42,843 ( ‎3.00 )
1399/09/19 2,262,518 41,596 ( ‎2.30 ) 41,881 ( ‎3.00 )
1399/09/18 3,255,491 40,662 ( ‎-4.82 ) 40,584 ( ‎-5.00 )
1399/09/17 1,895 42,719 ( ‎-0.01 ) 41,443 ( ‎-3.00 )
1399/09/16 8,552 42,724 ( ‎-0.05 ) 41,465 ( ‎-3.00 )
1399/09/15 450 42,747 ( ‎0.00 ) 41,466 ( ‎-3.00 )
1399/09/12 13,598 42,748 ( ‎-0.15 ) 40,671 ( ‎-5.00 )
1399/09/11 17,658 42,811 ( ‎-0.11 ) 41,575 ( ‎-3.00 )
1399/09/10 13,212 42,860 ( ‎-0.09 ) 41,611 ( ‎-3.00 )
1399/09/09 25,214 42,897 ( ‎-0.16 ) 41,678 ( ‎-3.00 )
1399/09/08 6,101 42,967 ( ‎-0.07 ) 40,846 ( ‎-5.00 )
1399/09/05 819 42,995 ( ‎0.00 ) 41,708 ( ‎-3.00 )
1399/09/04 19,039 42,997 ( ‎-0.12 ) 41,759 ( ‎-3.00 )
1399/09/03 3,302 43,050 ( ‎-0.02 ) 41,768 ( ‎-3.00 )
1399/09/02 2,579 43,059 ( ‎-0.03 ) 40,918 ( ‎-5.00 )
1399/09/01 17,675 43,071 ( ‎-0.11 ) 41,827 ( ‎-3.00 )
1399/08/28 6,608 43,120 ( ‎-0.04 ) 41,844 ( ‎-3.00 )
1399/08/27 960 43,138 ( ‎-0.01 ) 41,847 ( ‎-3.00 )
1399/08/24 880 43,141 ( ‎-0.01 ) 40,988 ( ‎-5.00 )
1399/08/21 1,302 43,145 ( ‎-0.01 ) 41,855 ( ‎-3.00 )
1399/08/20 120 43,149 ( ‎0.00 ) 41,855 ( ‎-3.00 )
1399/08/19 7,135 43,149 ( ‎-0.05 ) 41,874 ( ‎-3.00 )
1399/08/18 728 43,169 ( ‎-0.01 ) 41,014 ( ‎-5.00 )
1399/08/14 379 43,172 ( ‎0.00 ) 41,878 ( ‎-3.00 )
1399/08/12 2,683 43,173 ( ‎inf ) 41,886 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است