قشكر

شكرشاهرود
49,600
بازار دوم بورس
گروه : قند و شكر
EPS : 85
آخرین معامله
قیمت پایانی :49,240 ‎4.23%
بیشترین قیمت : 49,600
کمترین قیمت : 47,500
اولین قیمت : 49,500
تعداد معاملات : 2,809
حجم معاملات : ‎4.571‎ M
ارزش معاملات : ‎225.101‎ B
قیمت مجاز : 46,778 الی 51,702
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
قشكر ‎5.00% ‎4.571‎M ‎225.101‎B
قنيشا ‎-4.99% ‎2.483‎M ‎146.982‎B
قشير ‎-5.00% 479,909 ‎14.978‎B
قشرين ‎-3.00% 428,430 ‎8.055‎B
قشهد ‎-5.00% 186,621 ‎6.377‎B
قصفها ‎-5.00% 110,103 ‎16.953‎B
قچار ‎-5.00% 63,636 ‎4.051‎B
قثابت ‎-4.99% 36,924 ‎2.159‎B
قلرست ‎-4.97% 32,067 ‎1.054‎B
قزوين ‎-5.00% 21,710 ‎829.756‎M
قمرو ‎-4.99% 6,978 ‎201.943‎M
قهكمت ‎-4.99% 1,918 ‎83.682‎M
قجام ‎-2.99% 1,750 ‎29.418‎M
قپيرا ‎-5.00% 662 ‎74.283‎M
قاروم ‎4.75% 0 0
قنقش ‎-2.55% 0 0
معرفی سهم قشكر
قشکر (شرکت شکر شاهرود) : شرکت شکر شاهرود در سال 1337 در حومه شهر شاهرود تاسیس شد این شرکت جزو قدیمی ترین شرکت هایی است که در این زمینه فعالیت میکنند. از جمله فعالیت های این شرکت تولید 1100 تن شکر سفید از چغندر قند و تصفیه شکرخام به میزان 550تن در روز میباشد ملاس و تفاله چغندر قند هم از دیگر محصولات این شرکت میباشد.شرکت شکر شاهرود در سال 1375 به بورس اوراق بهادار اره پیدا کرد. مدیرعامل:حسین نوری مدیر مالی: فریبرز فرهمند ماهینی سرمایه:200000
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
1,466
تعداد خریدار
0
‎4.571‎ M
حجم خرید
0
میانگین خرید هر کد حقیقی : 15.47 میلیون تومان
690
تعداد فروشنده
3
‎4.484‎ M
حجم فروش
87,054
میانگین فروش هر کد حقیقی : 32.23 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.48
ورود پول حقیقی : 428.65 میلیون تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم قشكر
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/09/30 4,571,106 49,240 ( ‎4.23 ) 49,600 ( ‎5.00 )
1399/09/29 3,207,633 47,240 ( ‎2.67 ) 48,310 ( ‎5.00 )
1399/09/26 2,618,845 46,010 ( ‎-2.67 ) 45,100 ( ‎-4.59 )
1399/09/25 345,303 47,270 ( ‎-1.54 ) 45,610 ( ‎-5.00 )
1399/09/24 1,113,955 48,010 ( ‎-4.11 ) 47,570 ( ‎-4.99 )
1399/09/23 2,012,791 50,070 ( ‎2.69 ) 49,400 ( ‎1.31 )
1399/09/22 2,588,891 48,760 ( ‎4.64 ) 48,310 ( ‎3.67 )
1399/09/19 1,800,419 46,600 ( ‎3.53 ) 47,260 ( ‎5.00 )
1399/09/18 1,316,240 45,010 ( ‎-4.17 ) 44,630 ( ‎-4.98 )
1399/09/17 1,421,350 46,970 ( ‎-3.17 ) 46,090 ( ‎-4.99 )
1399/09/16 2,035,041 48,510 ( ‎3.85 ) 48,800 ( ‎4.47 )
1399/09/15 1,771,081 46,710 ( ‎4.99 ) 46,710 ( ‎4.99 )
1399/09/12 1,170,774 44,490 ( ‎4.39 ) 44,750 ( ‎5.00 )
1399/09/11 2,732,584 42,620 ( ‎-3.73 ) 42,450 ( ‎-4.11 )
1399/09/10 2,880,051 44,270 ( ‎-3.97 ) 43,800 ( ‎-4.99 )
1399/09/09 1,308,696 46,100 ( ‎1.79 ) 46,300 ( ‎2.23 )
1399/09/08 2,247,418 45,290 ( ‎4.48 ) 45,510 ( ‎4.98 )
1399/09/05 2,005,336 43,350 ( ‎4.56 ) 43,530 ( ‎4.99 )
1399/09/04 2,395,613 41,460 ( ‎4.99 ) 41,460 ( ‎4.99 )
1399/09/03 1,108,544 39,490 ( ‎3.98 ) 39,870 ( ‎4.98 )
1399/09/02 700,996 37,980 ( ‎2.54 ) 38,890 ( ‎4.99 )
1399/09/01 728,371 37,040 ( ‎2.63 ) 37,890 ( ‎4.99 )
1399/08/28 1,126,303 36,090 ( ‎2.56 ) 36,940 ( ‎4.97 )
1399/08/27 1,223,180 35,190 ( ‎1.71 ) 35,500 ( ‎2.60 )
1399/08/26 850,469 34,600 ( ‎-1.00 ) 34,980 ( ‎0.09 )
1399/08/25 970,900 34,950 ( ‎-2.37 ) 34,010 ( ‎-5.00 )
1399/08/24 904,452 35,800 ( ‎1.99 ) 36,850 ( ‎4.99 )
1399/08/19 373,853 35,100 ( ‎-1.35 ) 33,820 ( ‎-4.95 )
1399/08/18 77,175 35,580 ( ‎-0.28 ) 33,900 ( ‎-4.99 )
1399/08/17 210,471 35,680 ( ‎-0.75 ) 34,160 ( ‎-4.98 )
1399/08/14 545,478 35,950 ( ‎-1.96 ) 34,950 ( ‎-4.69 )
1399/08/12 533,026 36,670 ( ‎-1.90 ) 35,520 ( ‎-4.98 )
1399/08/11 625,015 37,380 ( ‎-1.94 ) 36,220 ( ‎-4.98 )
1399/08/10 1,572,642 38,120 ( ‎4.96 ) 38,130 ( ‎4.98 )
1399/08/07 1,497,779 36,320 ( ‎-2.44 ) 39,000 ( ‎4.75 )
1399/08/06 23,908 37,230 ( ‎-0.08 ) 35,400 ( ‎-4.99 )
1399/08/05 8,514 37,260 ( ‎-0.03 ) 35,410 ( ‎-4.99 )
1399/08/03 36,046 37,270 ( ‎-0.13 ) 35,460 ( ‎-4.98 )
1399/07/30 267,340 37,320 ( ‎-0.90 ) 35,780 ( ‎-4.99 )
1399/07/29 354,234 37,660 ( ‎-1.39 ) 36,290 ( ‎-4.98 )
1399/07/28 589,157 38,190 ( ‎-2.18 ) 37,090 ( ‎-4.99 )
1399/07/27 790,987 39,040 ( ‎-0.76 ) 38,600 ( ‎-1.88 )
1399/07/23 1,503,023 39,340 ( ‎-4.24 ) 41,080 ( ‎0.00 )
1399/07/22 320,826 41,080 ( ‎-1.37 ) 39,570 ( ‎-4.99 )
1399/07/21 788,451 41,650 ( ‎-3.21 ) 40,880 ( ‎-5.00 )
1399/07/20 1,446,076 43,030 ( ‎0.63 ) 42,000 ( ‎-1.78 )
1399/07/19 411,529 42,760 ( ‎-1.77 ) 41,360 ( ‎-4.99 )
1399/07/16 2,454,194 43,530 ( ‎-1.87 ) 42,700 ( ‎-3.74 )
1399/07/15 459,182 44,360 ( ‎-2.14 ) 43,070 ( ‎-4.99 )
1399/07/14 524,892 45,330 ( ‎inf ) 44,150 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است