ميدكو

هلدينگ صنايع معدني خاورميانه
28,679
بازار اول فرابورس
گروه : فلزات اساسي
EPS : 235
آخرین معامله
قیمت پایانی :30,040 ‎-0.49%
بیشترین قیمت : 30,000
کمترین قیمت : 28,679
اولین قیمت : 28,682
تعداد معاملات : 223
حجم معاملات : 402,717
ارزش معاملات : ‎11.574‎ B
قیمت مجاز : 28,538 الی 31,542
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
فولاد ‎-4.94% ‎130.956‎M ‎1,284.946‎B
فملي ‎-5.00% ‎57.323‎M ‎566.939‎B
هرمز ‎-5.00% ‎16.225‎M ‎193.609‎B
فخوز ‎-4.96% ‎14.600‎M ‎176.624‎B
كاوه ‎-4.55% ‎14.166‎M ‎228.859‎B
ارفع ‎-5.00% ‎4.326‎M ‎49.986‎B
فافزا ‎5.00% ‎2.785‎M ‎137.957‎B
فولاژ ‎-4.98% ‎2.742‎M ‎46.556‎B
فوكا ‎-2.99% ‎1.624‎M ‎22.206‎B
فسازان ‎-4.99% ‎1.619‎M ‎53.073‎B
زنگان ‎-5.00% ‎1.555‎M ‎188.505‎B
فسپا ‎-5.00% ‎1.490‎M ‎57.815‎B
فايرا ‎-4.96% ‎1.176‎M ‎22.973‎B
فباهنر ‎-4.98% ‎1.068‎M ‎52.534‎B
فروس ‎-4.81% 926,943 ‎4.403‎B
وتوكا ‎-4.92% 896,802 ‎10.735‎B
فالوم ‎-3.00% 467,918 ‎19.253‎B
فجر ‎-4.99% 408,495 ‎21.319‎B
ميدكو ‎-5.00% 402,717 ‎11.574‎B
كوير ‎-4.99% 399,299 ‎9.040‎B
فاسمين ‎-4.96% 260,816 ‎3.902‎B
فروي ‎-5.00% 255,550 ‎14.991‎B
فخاس ‎-4.98% 226,848 ‎6.016‎B
فزرين ‎-5.00% 181,394 ‎4.154‎B
فلوله ‎-4.97% 164,959 ‎3.626‎B
كيميا ‎-5.00% 122,811 ‎4.694‎B
فنورد ‎-5.00% 96,744 ‎27.432‎B
فرآور ‎-4.99% 64,529 ‎2.017‎B
فاهواز ‎-3.99% 48,596 ‎769.615‎M
فپنتا ‎-5.00% 39,906 ‎18.197‎B
فولاي ‎-5.00% 36,395 ‎1.485‎B
فسرب ‎-5.00% 26,168 ‎2.701‎B
فنوال ‎-4.99% 16,388 ‎377.743‎M
فمراد ‎-5.00% 9,616 ‎1.971‎B
فسديد ‎1.00% 5,474 ‎626.554‎M
فنفت ‎-3.00% 3,865 ‎98.704‎M
وسديد ‎0.00% 0 0
فماك ‎0.00% 0 0
ذوب ‎-0.53% 0 0
معرفی سهم ميدكو
میدكو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) : شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه به کار سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌ پذیر در امور اکتشاف و انجام تحقیقات زمین‌شناسی متالوژی، استخراج و بهره‌برداری از معادن، تولید و فرآوری مواد معدنی و تولید شمش از سنگ‌های معدنی؛ به قصد مشارکت در سود و ضرر و به میزانی که بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌ پذیر را انتخاب کند. مدیرعامل: علی اصغر پورمند مدیر مالی: سعید طالب سرمایه: 35500000
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
141
تعداد خریدار
0
402,717
حجم خرید
0
میانگین خرید هر کد حقیقی : 8.19 میلیون تومان
61
تعداد فروشنده
1
393,371
حجم فروش
9,346
میانگین فروش هر کد حقیقی : 18.49 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.44
ورود پول حقیقی : 28.08 میلیون تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم ميدكو
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 25,899,260 30,188 ( ‎-0.61 ) 30,070 ( ‎-1.00 )
1399/10/24 7,606,951 30,374 ( ‎-0.62 ) 30,200 ( ‎-1.19 )
1399/10/23 14,413,004 30,565 ( ‎-0.89 ) 30,105 ( ‎-2.39 )
1399/10/22 13,861,915 30,841 ( ‎0.87 ) 30,851 ( ‎0.91 )
1399/10/21 7,972,869 30,574 ( ‎0.45 ) 30,621 ( ‎0.60 )
1399/10/20 10,041,131 30,437 ( ‎-1.43 ) 30,100 ( ‎-2.52 )
1399/10/17 7,685,247 30,878 ( ‎-1.39 ) 30,500 ( ‎-2.60 )
1399/10/16 5,453,568 31,314 ( ‎0.01 ) 31,311 ( ‎0.00 )
1399/10/15 6,356,558 31,311 ( ‎2.01 ) 31,500 ( ‎2.63 )
1399/10/14 10,395,739 30,693 ( ‎1.28 ) 31,300 ( ‎3.28 )
1399/10/13 4,804,957 30,305 ( ‎-3.43 ) 29,814 ( ‎-5.00 )
1399/10/10 8,196,955 31,383 ( ‎-0.06 ) 31,375 ( ‎-0.09 )
1399/10/09 7,624,658 31,403 ( ‎-0.21 ) 31,333 ( ‎-0.43 )
1399/10/08 7,821,323 31,469 ( ‎1.14 ) 31,760 ( ‎2.08 )
1399/10/07 10,283,087 31,113 ( ‎-0.16 ) 31,194 ( ‎0.10 )
1399/10/06 6,067,500 31,164 ( ‎0.03 ) 31,158 ( ‎0.01 )
1399/10/03 6,041,682 31,155 ( ‎0.03 ) 31,146 ( ‎0.00 )
1399/10/02 5,511,475 31,146 ( ‎0.66 ) 30,970 ( ‎0.09 )
1399/10/01 12,435,626 30,941 ( ‎2.43 ) 30,900 ( ‎2.29 )
1399/09/30 8,970,867 30,207 ( ‎2.78 ) 30,350 ( ‎3.27 )
1399/09/29 5,875,466 29,389 ( ‎2.76 ) 29,450 ( ‎2.97 )
1399/09/26 7,818,135 28,601 ( ‎2.80 ) 28,970 ( ‎4.12 )
1399/09/25 9,606,765 27,823 ( ‎-0.95 ) 27,580 ( ‎-1.82 )
1399/09/24 7,561,974 28,091 ( ‎0.04 ) 28,099 ( ‎0.07 )
1399/09/23 5,309,184 28,079 ( ‎1.42 ) 28,380 ( ‎2.51 )
1399/09/22 13,376,452 27,685 ( ‎3.84 ) 27,993 ( ‎5.00 )
1399/09/19 3,830,615 26,660 ( ‎0.34 ) 26,720 ( ‎0.57 )
1399/09/18 4,348,569 26,569 ( ‎-0.44 ) 26,719 ( ‎0.12 )
1399/09/17 7,153,199 26,687 ( ‎0.01 ) 26,750 ( ‎0.25 )
1399/09/16 10,254,236 26,683 ( ‎-0.09 ) 26,820 ( ‎0.42 )
1399/09/15 11,032,077 26,707 ( ‎0.02 ) 26,770 ( ‎0.26 )
1399/09/12 12,772,403 26,701 ( ‎0.12 ) 26,700 ( ‎0.12 )
1399/09/11 19,306,690 26,668 ( ‎0.24 ) 26,730 ( ‎0.47 )
1399/09/10 12,959,563 26,604 ( ‎0.40 ) 26,670 ( ‎0.65 )
1399/09/09 18,705,776 26,499 ( ‎0.26 ) 26,670 ( ‎0.90 )
1399/09/08 22,795,855 26,431 ( ‎0.56 ) 26,800 ( ‎1.96 )
1399/09/05 27,358,510 26,285 ( ‎2.02 ) 26,620 ( ‎3.32 )
1399/09/04 91,720,829 25,764 ( ‎4.47 ) 25,894 ( ‎5.00 )
1399/09/03 58,139,596 24,662 ( ‎4.92 ) 24,681 ( ‎5.00 )
1399/09/02 3,191,084 23,506 ( ‎0.13 ) 23,600 ( ‎0.53 )
1399/09/01 8,962,128 23,476 ( ‎0.18 ) 23,589 ( ‎0.66 )
1399/08/28 7,625,271 23,434 ( ‎0.20 ) 23,500 ( ‎0.48 )
1399/08/27 8,637,852 23,387 ( ‎0.11 ) 23,550 ( ‎0.80 )
1399/08/26 6,484,512 23,362 ( ‎0.76 ) 23,240 ( ‎0.23 )
1399/08/25 10,656,174 23,186 ( ‎0.47 ) 23,199 ( ‎0.53 )
1399/08/24 11,313,527 23,077 ( ‎2.21 ) 23,098 ( ‎2.31 )
1399/08/21 5,852,540 22,577 ( ‎0.40 ) 22,710 ( ‎1.00 )
1399/08/20 7,618,461 22,486 ( ‎0.14 ) 22,500 ( ‎0.20 )
1399/08/19 7,968,245 22,454 ( ‎0.03 ) 22,467 ( ‎0.08 )
1399/08/18 12,110,336 22,448 ( ‎inf ) 22,390 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است