فولاي

صنايع فولاد آلياژي يزد
40,816
بازار اول فرابورس
گروه : فلزات اساسي
EPS : 1,730
آخرین معامله
قیمت پایانی :42,901 ‎-0.15%
بیشترین قیمت : 40,816
کمترین قیمت : 40,816
اولین قیمت : 40,816
تعداد معاملات : 24
حجم معاملات : 33,599
ارزش معاملات : ‎1.371‎ B
قیمت مجاز : 40,756 الی 45,046
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
فولاد ‎-4.94% ‎84.720‎M ‎831.294‎B
فملي ‎-5.00% ‎54.409‎M ‎538.128‎B
هرمز ‎-5.00% ‎15.781‎M ‎188.321‎B
فخوز ‎-4.96% ‎10.929‎M ‎131.885‎B
كاوه ‎-3.37% ‎4.765‎M ‎77.341‎B
ارفع ‎-5.00% ‎4.025‎M ‎46.500‎B
فولاژ ‎-4.98% ‎2.722‎M ‎46.223‎B
فافزا ‎5.00% ‎2.224‎M ‎109.159‎B
فوكا ‎-2.99% ‎1.615‎M ‎22.079‎B
فسپا ‎-5.00% ‎1.482‎M ‎57.496‎B
زنگان ‎-5.00% ‎1.478‎M ‎179.327‎B
فايرا ‎-4.96% ‎1.146‎M ‎22.396‎B
فباهنر ‎-4.98% ‎1.050‎M ‎51.678‎B
وتوكا ‎-4.92% 743,976 ‎8.905‎B
فسازان ‎-4.99% 536,260 ‎17.579‎B
فالوم ‎-3.00% 462,481 ‎19.030‎B
ميدكو ‎-5.00% 385,729 ‎11.086‎B
كوير ‎-4.99% 369,142 ‎8.357‎B
فروس ‎-4.81% 363,955 ‎1.729‎B
فجر ‎-4.99% 276,751 ‎14.444‎B
فخاس ‎-4.98% 219,204 ‎5.813‎B
فروي ‎-5.00% 196,395 ‎11.521‎B
فاسمين ‎-4.96% 169,570 ‎2.537‎B
فلوله ‎-4.97% 126,060 ‎2.771‎B
كيميا ‎-5.00% 115,507 ‎4.415‎B
فنورد ‎-5.00% 96,112 ‎27.253‎B
فاهواز ‎-3.99% 47,476 ‎751.877‎M
فزرين ‎-5.00% 44,699 ‎1.024‎B
فپنتا ‎-5.00% 39,732 ‎18.118‎B
فولاي ‎-5.00% 33,599 ‎1.371‎B
فرآور ‎-4.99% 29,374 ‎917.938‎M
فسرب ‎-5.00% 20,732 ‎2.140‎B
فنوال ‎-4.99% 12,543 ‎289.116‎M
فمراد ‎-5.00% 8,783 ‎1.800‎B
فسديد ‎1.00% 5,474 ‎626.554‎M
فنفت ‎-3.00% 3,239 ‎82.718‎M
وسديد ‎0.00% 0 0
فماك ‎0.00% 0 0
ذوب ‎-0.53% 0 0
معرفی سهم فولاي
فولای (شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد) : شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد در سال 1378 به بهره برداری رسید. این مجتمع بزرگترین تولیدکننده فولاد آلیاژ در سطح خاورمیانه میباشد. این مجموعه دارای پیشرفته ترین ماشین آلات روز دنیاست و همچنین دارای بالاترین سطح دانش مرتبط میباشد که تمام اینها باعث تولیدات با کیفیت و متنوع شده است که در صنایع خودروسازی،نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاهی، ریلی، ساخت وسایل پزشکی و...مورد استفاده قرار میگیرد. مدیرعامل: فريد گلشن نير مدیرمالی: سید جابر حسینی سرمایه:134000
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
22
تعداد خریدار
0
33,599
حجم خرید
0
میانگین خرید هر کد حقیقی : 6.23 میلیون تومان
2
تعداد فروشنده
0
33,599
حجم فروش
0
میانگین فروش هر کد حقیقی : 68.57 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.09
خروج پول حقیقی : 0 تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم فولاي
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 538,059 42,964 ( ‎-2.04 ) 41,667 ( ‎-5.00 )
1399/10/24 2,925,805 43,859 ( ‎-3.49 ) 43,173 ( ‎-5.00 )
1399/10/23 5,438,438 45,445 ( ‎-3.61 ) 44,790 ( ‎-5.00 )
1399/10/22 5,109,994 47,145 ( ‎4.60 ) 47,325 ( ‎5.00 )
1399/10/21 3,369,619 45,072 ( ‎4.43 ) 45,318 ( ‎5.00 )
1399/10/20 3,466,240 43,160 ( ‎0.30 ) 44,120 ( ‎2.53 )
1399/10/17 4,850,174 43,031 ( ‎-3.89 ) 42,535 ( ‎-5.00 )
1399/10/16 3,540,528 44,772 ( ‎4.30 ) 44,490 ( ‎3.64 )
1399/10/15 2,776,778 42,927 ( ‎4.47 ) 43,144 ( ‎5.00 )
1399/10/14 6,455,317 41,090 ( ‎-4.13 ) 41,400 ( ‎-3.41 )
1399/10/13 3,566,615 42,860 ( ‎-3.68 ) 42,273 ( ‎-5.00 )
1399/10/10 3,215,625 44,497 ( ‎-3.44 ) 43,779 ( ‎-5.00 )
1399/10/09 6,629,131 46,083 ( ‎1.56 ) 46,960 ( ‎3.49 )
1399/10/08 3,540,721 45,376 ( ‎4.33 ) 45,667 ( ‎5.00 )
1399/10/07 5,620,594 43,493 ( ‎4.39 ) 43,070 ( ‎3.37 )
1399/10/06 9,155,550 41,665 ( ‎-0.45 ) 43,600 ( ‎4.18 )
1399/10/03 7,626,314 41,852 ( ‎1.95 ) 40,480 ( ‎-1.39 )
1399/10/02 3,724,983 41,050 ( ‎4.17 ) 41,375 ( ‎5.00 )
1399/10/01 3,230,593 39,405 ( ‎4.74 ) 39,501 ( ‎5.00 )
1399/09/30 3,890,057 37,620 ( ‎4.65 ) 37,747 ( ‎5.00 )
1399/09/29 1,362,932 35,950 ( ‎4.25 ) 36,209 ( ‎5.00 )
1399/09/26 4,958,782 34,485 ( ‎-4.22 ) 35,490 ( ‎-1.42 )
1399/09/25 226,016 36,003 ( ‎-0.85 ) 34,496 ( ‎-5.00 )
1399/09/24 3,026,942 36,311 ( ‎-1.99 ) 35,197 ( ‎-5.00 )
1399/09/23 6,190,302 37,049 ( ‎-3.66 ) 37,480 ( ‎-2.54 )
1399/09/22 3,809,052 38,455 ( ‎2.35 ) 37,800 ( ‎0.61 )
1399/09/19 3,992,360 37,572 ( ‎1.40 ) 37,570 ( ‎1.40 )
1399/09/18 4,839,129 37,052 ( ‎-4.37 ) 37,000 ( ‎-4.50 )
1399/09/17 3,226,375 38,744 ( ‎-2.18 ) 37,627 ( ‎-5.00 )
1399/09/16 8,255,679 39,607 ( ‎4.15 ) 39,930 ( ‎5.00 )
1399/09/15 5,096,622 38,029 ( ‎4.19 ) 38,323 ( ‎5.00 )
1399/09/12 6,205,811 36,499 ( ‎1.82 ) 35,620 ( ‎-0.64 )
1399/09/11 9,234,891 35,848 ( ‎-3.83 ) 35,411 ( ‎-5.00 )
1399/09/10 16,650,333 37,274 ( ‎0.85 ) 36,000 ( ‎-2.59 )
1399/09/09 899,396 36,959 ( ‎3.21 ) 37,598 ( ‎5.00 )
1399/09/08 13,155,392 35,808 ( ‎0.13 ) 37,549 ( ‎5.00 )
1399/09/05 169,319 35,761 ( ‎-0.87 ) 34,271 ( ‎-5.00 )
1399/09/04 16,538 36,074 ( ‎-0.09 ) 34,300 ( ‎-5.00 )
1399/09/03 88,246 36,105 ( ‎-0.45 ) 34,456 ( ‎-5.00 )
1399/09/02 151,578 36,269 ( ‎-0.78 ) 34,726 ( ‎-5.00 )
1399/09/01 755,602 36,553 ( ‎-28.76 ) 32,000 ( ‎-37.64 )
1399/08/28 96,394 51,311 ( ‎-0.50 ) 48,990 ( ‎-5.00 )
1399/08/27 9,154 51,568 ( ‎-0.05 ) 49,013 ( ‎-5.00 )
1399/08/26 3,813 51,592 ( ‎-0.02 ) 49,022 ( ‎-5.00 )
1399/08/25 23,479 51,602 ( ‎-0.12 ) 49,082 ( ‎-5.00 )
1399/08/24 50,005 51,665 ( ‎-0.26 ) 49,210 ( ‎-5.00 )
1399/08/21 10,000 51,799 ( ‎-0.05 ) 49,235 ( ‎-5.00 )
1399/08/20 524 51,826 ( ‎0.00 ) 49,236 ( ‎-5.00 )
1399/08/19 1,769 51,827 ( ‎-0.01 ) 49,241 ( ‎-5.00 )
1399/08/18 5,243 51,832 ( ‎inf ) 49,254 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است