فافزا

فولاد افزا سپاهان
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
51,325
بازار پايه زرد فرابورس
گروه : فلزات اساسي
EPS : 1,084
آخرین معامله
قیمت پایانی :49,083 ‎0.41%
بیشترین قیمت : 51,325
کمترین قیمت : 46,437
اولین قیمت : 46,437
تعداد معاملات : 1,073
حجم معاملات : ‎2.227‎ M
ارزش معاملات : ‎109.302‎ B
قیمت مجاز : 46,629 الی 51,537
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
فولاد ‎-4.94% ‎84.758‎M ‎831.661‎B
فملي ‎-5.00% ‎54.452‎M ‎538.553‎B
هرمز ‎-5.00% ‎15.781‎M ‎188.321‎B
فخوز ‎-4.89% ‎10.954‎M ‎132.182‎B
كاوه ‎-3.37% ‎4.978‎M ‎80.828‎B
ارفع ‎-5.00% ‎4.025‎M ‎46.500‎B
فولاژ ‎-4.98% ‎2.722‎M ‎46.223‎B
فافزا ‎5.00% ‎2.227‎M ‎109.302‎B
فوكا ‎-2.99% ‎1.615‎M ‎22.079‎B
زنگان ‎-5.00% ‎1.492‎M ‎181.018‎B
فسپا ‎-5.00% ‎1.482‎M ‎57.496‎B
فايرا ‎-4.96% ‎1.146‎M ‎22.396‎B
فباهنر ‎-4.98% ‎1.052‎M ‎51.776‎B
وتوكا ‎-4.92% 743,976 ‎8.905‎B
فسازان ‎-4.99% 536,260 ‎17.579‎B
فالوم ‎-3.00% 462,481 ‎19.030‎B
ميدكو ‎-5.00% 386,629 ‎11.112‎B
كوير ‎-4.99% 369,142 ‎8.357‎B
فروس ‎-4.81% 365,955 ‎1.738‎B
فجر ‎-4.99% 276,751 ‎14.444‎B
فخاس ‎-4.98% 219,204 ‎5.813‎B
فروي ‎-5.00% 196,395 ‎11.521‎B
فاسمين ‎-4.96% 182,570 ‎2.731‎B
فلوله ‎-4.97% 126,060 ‎2.771‎B
كيميا ‎-5.00% 115,507 ‎4.415‎B
فنورد ‎-5.00% 96,112 ‎27.253‎B
فزرين ‎-5.00% 50,022 ‎1.145‎B
فاهواز ‎-3.99% 47,476 ‎751.877‎M
فپنتا ‎-5.00% 39,732 ‎18.118‎B
فولاي ‎-5.00% 33,599 ‎1.371‎B
فرآور ‎-4.99% 30,904 ‎965.750‎M
فسرب ‎-5.00% 20,897 ‎2.157‎B
فنوال ‎-4.99% 12,543 ‎289.116‎M
فمراد ‎-5.00% 8,783 ‎1.800‎B
فسديد ‎1.00% 5,474 ‎626.554‎M
فنفت ‎-3.00% 3,239 ‎82.718‎M
وسديد ‎0.00% 0 0
فماك ‎0.00% 0 0
ذوب ‎-0.53% 0 0
معرفی سهم فافزا - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
فافزا (فولاد افزا سپاهان) : شرکت فولاد افزا سپاهان در سال ۱۳۸۳ قراردادی به روش B.O.T با شرکت فولاد مبارکه منعقد کرد که طبق آن عملیات طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از دو کوره عمودی برای ۱۵ سال به عهده گرفتند. عملیات اجرایی در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و عملیات های نصب و راه اندازی دو دستگاه کوره عمودی دو قلو و ساختمان ها و تجهیزات دانه بندی و ذخیره سنگ و ذخیره دولومیت کلسینه در سال ۱۳۸۶ ظرفیت آن افزایش قابل توجهی داشت. این شرکت دارای سه دستگاه پرس برای استفاده از ریز دانه های ضایعاتی دولومیت کلسینه میباشد. درکارخانه فولاد افزا سپاهان پس از آماده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مسیر ها و کوره های پخت، تولید و پخت همزمان آهک و دولومیت فراهم گردیده.
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
353
تعداد خریدار
0
‎2.225‎ M
حجم خرید
0
میانگین خرید هر کد حقیقی : 32.35 میلیون تومان
576
تعداد فروشنده
1
‎2.125‎ M
حجم فروش
100,000
میانگین فروش هر کد حقیقی : 18.94 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 1.71
ورود پول حقیقی : 490.83 میلیون تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم فافزا - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 80,310 48,881 ( ‎-0.59 ) 47,697 ( ‎-3.00 )
1399/10/24 107,293 49,172 ( ‎-0.81 ) 48,085 ( ‎-3.00 )
1399/10/23 107,985 49,572 ( ‎-0.81 ) 48,479 ( ‎-3.00 )
1399/10/22 59,463 49,978 ( ‎-0.45 ) 48,697 ( ‎-3.00 )
1399/10/09 196,262 50,203 ( ‎-1.41 ) 49,393 ( ‎-3.00 )
1399/10/08 1,172,292 50,920 ( ‎-1.52 ) 50,157 ( ‎-3.00 )
1399/10/07 1,377,046 51,708 ( ‎4.86 ) 51,775 ( ‎5.00 )
1399/10/06 421,760 49,310 ( ‎3.00 ) 49,310 ( ‎3.00 )
1399/10/03 401,668 47,874 ( ‎2.56 ) 48,081 ( ‎3.00 )
1399/10/02 1,771,505 46,681 ( ‎0.96 ) 47,623 ( ‎3.00 )
1399/10/01 1,400,036 46,236 ( ‎4.86 ) 46,296 ( ‎5.00 )
1399/09/30 1,308,765 44,092 ( ‎0.90 ) 45,009 ( ‎3.00 )
1399/09/29 356,993 43,699 ( ‎2.29 ) 44,003 ( ‎3.00 )
1399/09/26 400,896 42,722 ( ‎2.30 ) 43,012 ( ‎3.00 )
1399/09/25 557,330 41,760 ( ‎-3.00 ) 41,760 ( ‎-3.00 )
1399/09/24 1,273,607 43,051 ( ‎-2.09 ) 42,651 ( ‎-3.00 )
1399/09/23 1,453,715 43,969 ( ‎2.05 ) 43,560 ( ‎1.10 )
1399/09/22 2,736,090 43,086 ( ‎-2.55 ) 42,888 ( ‎-2.99 )
1399/09/19 1,963,169 44,212 ( ‎2.98 ) 44,220 ( ‎3.00 )
1399/09/18 1,658,858 42,933 ( ‎2.95 ) 42,952 ( ‎3.00 )
1399/09/17 5,226,920 41,701 ( ‎0.80 ) 41,890 ( ‎1.25 )
1399/09/16 4,395,435 41,371 ( ‎-2.95 ) 41,352 ( ‎-3.00 )
1399/09/15 262,000 42,630 ( ‎-2.87 ) 41,697 ( ‎-5.00 )
1399/09/12 113,525 43,891 ( ‎-0.78 ) 42,907 ( ‎-3.00 )
1399/09/11 125,970 44,234 ( ‎-0.86 ) 43,279 ( ‎-3.00 )
1399/09/10 140,012 44,617 ( ‎-0.95 ) 43,696 ( ‎-3.00 )
1399/09/09 78,137 45,047 ( ‎-0.89 ) 43,179 ( ‎-5.00 )
1399/09/08 7,100 45,451 ( ‎-0.05 ) 44,109 ( ‎-3.00 )
1399/09/05 1,708 45,473 ( ‎-0.01 ) 44,114 ( ‎-3.00 )
1399/09/04 101,402 45,478 ( ‎-0.72 ) 44,432 ( ‎-3.00 )
1399/09/03 107,434 45,806 ( ‎-1.26 ) 44,073 ( ‎-5.00 )
1399/09/02 102,318 46,392 ( ‎-0.72 ) 45,328 ( ‎-3.00 )
1399/09/01 104,911 46,729 ( ‎-0.74 ) 45,666 ( ‎-3.00 )
1399/08/28 106,173 47,078 ( ‎-0.78 ) 46,023 ( ‎-3.00 )
1399/08/27 101,994 47,446 ( ‎-1.24 ) 45,642 ( ‎-5.00 )
1399/08/26 101,358 48,044 ( ‎-0.74 ) 46,951 ( ‎-3.00 )
1399/08/25 104,985 48,403 ( ‎-0.77 ) 47,315 ( ‎-3.00 )
1399/08/21 545 48,778 ( ‎-0.01 ) 46,342 ( ‎-5.00 )
1399/08/17 1,485 48,781 ( ‎-0.02 ) 46,351 ( ‎-5.00 )
1399/08/14 120 48,790 ( ‎0.00 ) 47,327 ( ‎-3.00 )
1399/08/12 310 48,790 ( ‎0.00 ) 47,328 ( ‎-3.00 )
1399/08/10 983 48,791 ( ‎-0.01 ) 46,358 ( ‎-5.00 )
1399/08/07 212 48,797 ( ‎0.00 ) 47,335 ( ‎-3.00 )
1399/08/03 2,145 48,798 ( ‎-0.03 ) 46,371 ( ‎-5.00 )
1399/07/30 1,304 48,811 ( ‎-0.01 ) 47,352 ( ‎-3.00 )
1399/07/29 895 48,816 ( ‎-0.01 ) 47,355 ( ‎-3.00 )
1399/07/27 368 48,819 ( ‎0.00 ) 46,380 ( ‎-5.00 )
1399/07/23 422 48,821 ( ‎0.00 ) 47,359 ( ‎-3.00 )
1399/07/22 462 48,823 ( ‎0.00 ) 47,361 ( ‎-3.00 )
1399/07/21 710 48,825 ( ‎inf ) 47,364 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است