فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه
نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
وهنر بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.17) 8,258 (‎-1.99) 8,107 207,082 ‎1.679‎ B 8,107 8,107 8,107