فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای گروه مهندسی و تجزیه تحلیل بورس و فرابورس ایران به همراه ریزمعاملات این گروه و شاخص گروه مهندسی.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
خبازرس بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-0.18) 25,940 (‎-2.00) 25,467 56,664 ‎1.443‎ B 25,467 25,467 25,467