شستا

سرمايه گذاري تامين اجتماعي
18,850
گروه : شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
EPS : 2,875
آخرین معامله
قیمت پایانی :18,900 ‎-4.74%
بیشترین قیمت : 19,490
کمترین قیمت : 18,850
اولین قیمت : 19,000
تعداد معاملات : 11,838
حجم معاملات : ‎69.594‎ M
ارزش معاملات : ‎1,315.359‎ B
قیمت مجاز : 17,955 الی 19,845
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
شستا ‎-4.99% ‎69.594‎M ‎1,315.359‎B
وغدير ‎-4.97% ‎58.337‎M ‎547.723‎B
وصندوق ‎-4.91% ‎18.242‎M ‎215.309‎B
وبانك ‎-4.86% ‎10.593‎M ‎76.876‎B
واميد ‎-4.99% 401,996 ‎15.232‎B
معرفی سهم شستا
شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی) : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به مديريت منابع مالی تخصيص يافته با هدف سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمايه داخلی و خارجی از طريق فعاليت های توليدی، خدماتی و بازرگانی می ‌باشد. از جمله برنامه ريزی دقيق اقتصادی و سرمايه گذاری های پربازده به منظور حفظ ارزش ذخاير بيمه شدگان و تأمين منابع لازم برای ايفای حمايت ها و تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت بیمه تامین اجتماعی. مدیرعامل: محمد رضوانی فر مدیر مالی: محمدحسین ملک سرمایه: 80000000
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
3,724
تعداد خریدار
10
‎34.402‎ M
حجم خرید
‎35.193‎ M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 17.41 میلیون تومان
6,693
تعداد فروشنده
7
‎65.849‎ M
حجم فروش
‎3.746‎ M
میانگین فروش هر کد حقیقی : 18.55 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.94
خروج پول حقیقی : 59.43 میلیارد تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم شستا
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 166,887,857 19,840 ( ‎-3.60 ) 19,560 ( ‎-4.96 )
1399/10/24 341,581,540 20,580 ( ‎3.63 ) 20,850 ( ‎4.98 )
1399/10/23 150,796,175 19,860 ( ‎-3.92 ) 19,640 ( ‎-4.98 )
1399/10/22 256,613,082 20,670 ( ‎4.66 ) 20,730 ( ‎4.96 )
1399/10/21 108,017,563 19,750 ( ‎4.66 ) 19,810 ( ‎4.98 )
1399/10/20 158,623,627 18,870 ( ‎-3.82 ) 19,000 ( ‎-3.16 )
1399/10/17 170,578,376 19,620 ( ‎-3.96 ) 19,410 ( ‎-4.99 )
1399/10/16 114,024,113 20,430 ( ‎-4.31 ) 20,290 ( ‎-4.96 )
1399/10/15 129,011,606 21,350 ( ‎0.28 ) 21,080 ( ‎-0.99 )
1399/10/14 144,441,347 21,290 ( ‎-1.89 ) 21,140 ( ‎-2.58 )
1399/10/13 137,406,283 21,700 ( ‎-4.45 ) 21,580 ( ‎-4.98 )
1399/10/10 138,861,717 22,710 ( ‎-4.02 ) 22,480 ( ‎-4.99 )
1399/10/09 158,716,968 23,660 ( ‎-3.74 ) 23,420 ( ‎-4.72 )
1399/10/08 161,233,223 24,580 ( ‎4.46 ) 24,700 ( ‎4.97 )
1399/10/07 255,347,189 23,530 ( ‎3.43 ) 23,880 ( ‎4.97 )
1399/10/06 205,214,212 22,750 ( ‎-4.33 ) 22,600 ( ‎-4.96 )
1399/10/03 146,849,658 23,780 ( ‎-1.37 ) 23,390 ( ‎-2.99 )
1399/10/02 189,573,781 24,110 ( ‎-1.43 ) 24,190 ( ‎-1.10 )
1399/10/01 153,705,270 24,460 ( ‎-3.55 ) 24,100 ( ‎-4.97 )
1399/09/30 150,678,155 25,360 ( ‎-0.51 ) 24,870 ( ‎-2.43 )
1399/09/29 158,396,868 25,490 ( ‎3.53 ) 25,850 ( ‎5.00 )
1399/09/26 262,984,313 24,620 ( ‎-4.57 ) 24,590 ( ‎-4.69 )
1399/09/25 57,453,535 25,800 ( ‎-4.97 ) 25,800 ( ‎-4.97 )
1399/09/24 143,671,067 27,150 ( ‎-2.83 ) 26,550 ( ‎-4.97 )
1399/09/23 172,058,561 27,940 ( ‎-3.25 ) 27,700 ( ‎-4.09 )
1399/09/22 219,716,268 28,880 ( ‎0.03 ) 28,450 ( ‎-1.45 )
1399/09/19 185,583,661 28,870 ( ‎-1.67 ) 29,220 ( ‎-0.48 )
1399/09/18 142,262,237 29,360 ( ‎-3.17 ) 29,120 ( ‎-3.96 )
1399/09/17 265,682,547 30,320 ( ‎-0.88 ) 29,450 ( ‎-3.73 )
1399/09/16 321,281,867 30,590 ( ‎4.80 ) 30,640 ( ‎4.97 )
1399/09/15 209,139,260 29,190 ( ‎-0.41 ) 29,530 ( ‎0.75 )
1399/09/12 263,163,399 29,310 ( ‎-1.01 ) 28,780 ( ‎-2.80 )
1399/09/11 273,536,019 29,610 ( ‎-2.47 ) 29,120 ( ‎-4.08 )
1399/09/10 320,673,802 30,360 ( ‎2.99 ) 30,020 ( ‎1.83 )
1399/09/09 302,799,409 29,480 ( ‎4.72 ) 29,550 ( ‎4.97 )
1399/09/08 347,582,228 28,150 ( ‎0.61 ) 28,250 ( ‎0.96 )
1399/09/05 580,476,143 27,980 ( ‎-4.37 ) 27,800 ( ‎-4.99 )
1399/09/04 266,630,535 29,260 ( ‎-4.35 ) 29,070 ( ‎-4.97 )
1399/09/03 277,954,297 30,590 ( ‎-1.70 ) 30,130 ( ‎-3.18 )
1399/09/02 433,440,514 31,120 ( ‎-3.02 ) 30,700 ( ‎-4.33 )
1399/09/01 771,462,399 32,090 ( ‎3.55 ) 30,500 ( ‎-1.58 )
1399/08/28 56,267,546 30,990 ( ‎4.98 ) 30,990 ( ‎4.98 )
1399/08/27 411,159,311 29,520 ( ‎-20.52 ) 30,450 ( ‎-18.01 )
1399/06/16 267,054,307 37,140 ( ‎-2.65 ) 36,250 ( ‎-4.98 )
1399/06/15 496,549,700 38,150 ( ‎-3.95 ) 39,180 ( ‎-1.36 )
1399/06/12 74,602,931 39,720 ( ‎-5.00 ) 39,720 ( ‎-5.00 )
1399/06/11 46,937,158 41,810 ( ‎-4.67 ) 41,670 ( ‎-4.99 )
1399/06/10 556,622,272 43,860 ( ‎-2.75 ) 43,610 ( ‎-3.30 )
1399/06/05 134,915,099 45,100 ( ‎4.98 ) 45,000 ( ‎4.75 )
1399/06/04 213,486,652 42,960 ( ‎inf ) 43,520 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است