سمتاز

سيمان ممتازان كرمان
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
32,528
بازار پايه زرد فرابورس
گروه : سيمان، آهك و گچ
EPS : 2,301
آخرین معامله
قیمت پایانی :32,374 ‎2.51%
بیشترین قیمت : 32,528
کمترین قیمت : 30,660
اولین قیمت : 32,520
تعداد معاملات : 874
حجم معاملات : ‎1.255‎ M
ارزش معاملات : ‎40.634‎ B
قیمت مجاز : 30,755 الی 33,993
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
سشرق ‎1.46% ‎27.403‎M ‎161.352‎B
سيتا ‎-0.33% ‎16.437‎M ‎246.626‎B
سپاها ‎-1.61% ‎11.500‎M ‎89.176‎B
سكرد ‎-3.65% ‎9.422‎M ‎74.195‎B
سدور ‎5.00% ‎5.766‎M ‎90.814‎B
سبزوا ‎-4.99% ‎4.810‎M ‎20.588‎B
ساروم ‎4.98% ‎4.722‎M ‎125.044‎B
سنير ‎5.00% ‎3.836‎M ‎673.773‎B
سجام ‎-1.88% ‎3.313‎M ‎41.802‎B
سفارس ‎-5.00% ‎3.298‎M ‎47.780‎B
سبهان ‎-5.00% ‎2.790‎M ‎303.166‎B
سقاين ‎4.99% ‎2.487‎M ‎153.514‎B
سيلام ‎-4.93% ‎1.845‎M ‎15.648‎B
سمازن ‎-5.00% ‎1.759‎M ‎17.394‎B
سخوز ‎-4.88% ‎1.546‎M ‎32.547‎B
سشمال ‎-5.00% ‎1.468‎M ‎14.787‎B
سهگمت ‎-5.00% ‎1.272‎M ‎27.335‎B
سمتاز ‎3.00% ‎1.255‎M ‎40.634‎B
سكرما ‎-4.98% ‎1.050‎M ‎18.212‎B
سغرب ‎-4.98% ‎1.016‎M ‎28.131‎B
سفانو ‎-5.00% 577,474 ‎19.103‎B
سرود ‎-4.97% 539,676 ‎8.764‎B
سصوفي ‎-4.98% 452,375 ‎6.641‎B
ساروج ‎1.10% 434,276 ‎10.670‎B
سيدكو ‎-5.00% 416,524 ‎2.453‎B
سبجنو ‎-5.00% 407,044 ‎15.854‎B
ساراب ‎-4.94% 363,635 ‎4.335‎B
ستران ‎-4.99% 230,320 ‎6.007‎B
ساوه ‎-5.00% 211,093 ‎10.381‎B
سفار ‎-5.00% 158,309 ‎25.382‎B
سخزر ‎-5.00% 151,495 ‎5.383‎B
ساربيل ‎-4.98% 150,003 ‎7.011‎B
سخاش ‎-5.00% 138,018 ‎17.153‎B
سدشت ‎4.98% 32,188 ‎1.371‎B
سباقر ‎-3.00% 13,422 ‎240.670‎M
سخواف ‎-3.00% 11,983 ‎254.890‎M
سلار ‎-5.00% 7,896 ‎511.045‎M
سهرمز ‎-5.00% 1,731 ‎42.133‎M
سكارون ‎-3.00% 1,122 ‎252.948‎M
سصفها ‎5.00% 102 ‎44.669‎M
معرفی سهم سمتاز - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
سمتاز (شرکت سیمان ممتازان) : شرکت سیمان ممتازان در سال 1381 در استان کرمان تاسیس گردید.ظرفیت تولیدی این مجموعه در آغاز فعالیت حدود 3300 تن در روز بود.هدف از راه اندازی این مجموعه ایجاد اشتغال زایی و همچنین تولید سیمان مورد نیاز بازار میباشد.از جمله محصولات تولیدی این مجموعه شامل سیمان خاکستری پرتلند تیپ 2،تیپ5،تیپ425-1 و پوزولانی میباشد. مدیرعامل: محمد ربانی مدیرمالی: حسین قلی زاده حسین آبادی سرمایه:600000
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
391
تعداد خریدار
0
‎1.255‎ M
حجم خرید
0
میانگین خرید هر کد حقیقی : 10.44 میلیون تومان
280
تعداد فروشنده
1
‎1.155‎ M
حجم فروش
100,000
میانگین فروش هر کد حقیقی : 13.42 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.78
ورود پول حقیقی : 323.74 میلیون تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم سمتاز - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/22 1,255,153 32,374 ( ‎2.51 ) 32,528 ( ‎3.00 )
1399/10/21 1,120,155 31,581 ( ‎1.98 ) 31,780 ( ‎2.62 )
1399/10/20 2,395,743 30,968 ( ‎0.60 ) 31,707 ( ‎3.00 )
1399/10/17 1,362,018 30,784 ( ‎-2.38 ) 30,589 ( ‎-3.00 )
1399/10/16 1,034,278 31,535 ( ‎2.53 ) 31,254 ( ‎1.61 )
1399/10/15 1,647,819 30,758 ( ‎1.29 ) 31,278 ( ‎3.00 )
1399/10/14 944,432 30,367 ( ‎1.57 ) 30,610 ( ‎2.38 )
1399/10/13 1,447,039 29,898 ( ‎2.31 ) 30,100 ( ‎3.00 )
1399/10/10 956,521 29,224 ( ‎2.62 ) 29,331 ( ‎3.00 )
1399/10/09 1,762,075 28,477 ( ‎0.47 ) 29,195 ( ‎3.00 )
1399/10/08 1,698,793 28,345 ( ‎1.72 ) 27,420 ( ‎-1.60 )
1399/10/07 1,484,508 27,866 ( ‎1.64 ) 27,838 ( ‎1.54 )
1399/10/06 493,728 27,417 ( ‎1.99 ) 27,688 ( ‎3.00 )
1399/10/03 1,346,068 26,882 ( ‎1.68 ) 27,231 ( ‎3.00 )
1399/10/02 947,429 26,438 ( ‎1.51 ) 25,890 ( ‎-0.59 )
1399/10/01 439,610 26,044 ( ‎1.39 ) 26,457 ( ‎3.00 )
1399/09/30 627,746 25,687 ( ‎1.92 ) 25,960 ( ‎3.00 )
1399/09/29 701,750 25,204 ( ‎2.10 ) 25,425 ( ‎3.00 )
1399/09/26 1,640,209 24,685 ( ‎0.69 ) 25,250 ( ‎3.00 )
1399/09/25 146,281 24,515 ( ‎-0.51 ) 23,902 ( ‎-3.00 )
1399/09/24 1,106,948 24,641 ( ‎-1.70 ) 24,740 ( ‎-1.30 )
1399/09/23 1,044,532 25,067 ( ‎4.82 ) 25,109 ( ‎5.00 )
1399/09/22 710,400 23,914 ( ‎2.49 ) 24,034 ( ‎3.00 )
1399/09/19 68,270 23,334 ( ‎0.21 ) 23,982 ( ‎3.00 )
1399/09/18 834,113 23,284 ( ‎2.64 ) 23,365 ( ‎3.00 )
1399/09/17 911,855 22,685 ( ‎2.86 ) 22,715 ( ‎3.00 )
1399/09/16 549,425 22,054 ( ‎1.68 ) 22,340 ( ‎3.00 )
1399/09/15 914,326 21,690 ( ‎2.78 ) 21,737 ( ‎3.00 )
1399/09/12 368,765 21,104 ( ‎0.18 ) 21,389 ( ‎1.53 )
1399/09/11 1,130,985 21,066 ( ‎-1.72 ) 20,851 ( ‎-2.72 )
1399/09/10 483,446 21,435 ( ‎-0.92 ) 21,398 ( ‎-1.09 )
1399/09/09 291,980 21,634 ( ‎-0.18 ) 21,850 ( ‎0.82 )
1399/09/08 577,395 21,672 ( ‎-0.53 ) 21,472 ( ‎-1.45 )
1399/09/05 41,342 21,788 ( ‎-0.12 ) 21,200 ( ‎-2.81 )
1399/09/04 114,730 21,814 ( ‎-0.34 ) 21,330 ( ‎-2.55 )
1399/09/03 122,222 21,889 ( ‎-0.28 ) 21,560 ( ‎-1.78 )
1399/09/02 161,565 21,950 ( ‎-0.52 ) 21,403 ( ‎-3.00 )
1399/09/01 194,247 22,064 ( ‎-0.63 ) 21,538 ( ‎-3.00 )
1399/08/28 79,717 22,204 ( ‎-0.05 ) 22,480 ( ‎1.20 )
1399/08/27 280,600 22,214 ( ‎-0.18 ) 21,700 ( ‎-2.49 )
1399/08/26 429,207 22,254 ( ‎-1.10 ) 21,827 ( ‎-3.00 )
1399/08/25 639,191 22,502 ( ‎-1.85 ) 23,400 ( ‎2.07 )
1399/08/24 712,909 22,926 ( ‎-2.43 ) 22,793 ( ‎-3.00 )
1399/08/21 923,556 23,497 ( ‎1.41 ) 22,900 ( ‎-1.17 )
1399/08/20 875,597 23,171 ( ‎2.85 ) 23,205 ( ‎3.00 )
1399/08/19 810,159 22,530 ( ‎2.63 ) 22,610 ( ‎3.00 )
1399/08/18 408,913 21,952 ( ‎0.84 ) 22,423 ( ‎3.00 )
1399/08/17 153,964 21,770 ( ‎0.29 ) 22,210 ( ‎2.32 )
1399/08/14 92,132 21,706 ( ‎0.28 ) 22,295 ( ‎3.00 )
1399/08/12 156,735 21,646 ( ‎inf ) 22,201 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است