وسهرمز

شركت س استان هرمزگان
793
بازار دوم بورس
EPS : 414

آخرین معامله نماد وسهرمز

قیمت پایانی :829 ‎-0.60%
بیشترین قیمت : 800
کمترین قیمت : 793
اولین قیمت : 793
تعداد معاملات : 116
حجم معاملات : ‎4.318‎ M
ارزش معاملات : ‎3.424‎ B
بازه مجاز : 788 الی 870

خرید های بالای 100 میلیون تومان در آخرین روز معاملاتی

قیمت مبلغ زمان نوع معامله

نمادهای هم گروه نماد وسهرمز

نماد آخرین حجم ارزش
وسلرستا ‎4.88% ‎95.013‎M ‎56.867‎B
وخارزم ‎1.42% ‎40.015‎M ‎183.009‎B
وآوا ‎-4.67% ‎36.913‎M ‎205.435‎B
وسكرمان ‎-4.94% ‎29.222‎M ‎24.751‎B
وبيمه ‎-1.90% ‎28.909‎M ‎49.361‎B
ومدير ‎4.98% ‎25.102‎M ‎94.206‎B
وسبحان ‎1.14% ‎23.870‎M ‎58.218‎B
وساپا ‎-1.45% ‎21.682‎M ‎109.380‎B
وسگيلا ‎2.31% ‎21.644‎M ‎13.973‎B
ونيكي ‎4.97% ‎21.428‎M ‎194.380‎B
صبا ‎4.22% ‎15.315‎M ‎111.742‎B
وسپهر ‎1.73% ‎13.962‎M ‎127.976‎B
وسپه ‎4.91% ‎13.550‎M ‎88.360‎B
پرديس ‎5.00% ‎13.310‎M ‎61.252‎B
وپويا ‎2.73% ‎12.680‎M ‎57.889‎B
وتوصا ‎0.12% ‎12.249‎M ‎99.471‎B
وآرين ‎0.06% ‎11.448‎M ‎37.407‎B
وصنعت ‎1.86% ‎11.253‎M ‎61.015‎B
وسكاب ‎2.45% ‎10.117‎M ‎26.387‎B
وسهمدا ‎-4.59% ‎9.164‎M ‎6.090‎B
آريان ‎3.00% ‎7.890‎M ‎97.266‎B
وبوعلي ‎3.86% ‎5.306‎M ‎20.231‎B
سرچشمه ‎1.70% ‎4.984‎M ‎35.771‎B
ومهان ‎5.00% ‎4.529‎M ‎57.569‎B
واتي ‎4.95% ‎3.283‎M ‎31.611‎B
اعتلا ‎-0.29% ‎3.235‎M ‎20.083‎B
وساشرقي ‎-4.92% ‎3.191‎M ‎2.776‎B
وكادو ‎3.00% ‎2.314‎M ‎35.700‎B
وتوسم ‎1.41% ‎2.004‎M ‎14.300‎B
وكبهمن ‎4.07% ‎1.942‎M ‎21.544‎B
واعتبار ‎-0.51% ‎1.762‎M ‎13.782‎B
وايرا ‎-2.99% ‎1.603‎M ‎16.556‎B
وسكرد ‎-2.30% ‎1.602‎M ‎888.370‎M
وصنا ‎1.80% ‎1.600‎M ‎8.281‎B
سنوين ‎-3.00% ‎1.037‎M ‎9.130‎B
وبهمن ‎3.66% 984,167 ‎11.700‎B
گوهران ‎0.47% 624,670 ‎4.428‎B
معيار ‎-3.00% 178,604 ‎7.758‎B
وسرضوي ‎-4.95% 143,190 ‎140.183‎M
وبرق ‎5.00% 137,219 ‎8.940‎B
وسخراش ‎-4.97% 75,308 ‎97.976‎M
وملت ‎-1.98% 55,831 ‎237.170‎M
وسيستا ‎-4.86% 17,000 ‎9.979‎M
وگستر ‎-5.00% 16,767 ‎286.313‎M
وساغربي ‎-4.98% 15,839 ‎9.963‎M
وجامي ‎-3.00% 12,933 ‎187.386‎M
وسكرشا ‎-5.00% 10,110 ‎12.102‎M
فلات ‎-5.00% 1,717 ‎24.831‎M
وشمال ‎-3.00% 1,567 ‎134.306‎M
سدبير ‎-5.00% 70 ‎5.740‎M

معرفی سهم وسهرمز

هنوز توضیحاتی از تیم شریف برای این سهم ارائه نشده است.

معاملات حقیقی و حقوقی نماد وسهرمز

حقیقی
-
حقوقی
40
تعداد خریدار
1
‎2.318‎ M
حجم خرید
‎2.000‎ M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 5 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
2 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2 میلیون تومان
53
تعداد فروشنده
0
‎4.318‎ M
حجم فروش
0
میانگین فروش هر کد حقیقی : 6 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
6 میلیون تومان 6 میلیون تومان 6 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.71
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.36 0.34 0.30
خروج پول حقیقی : 166 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-4 میلیارد تومان ‎-5 میلیارد تومان ‎-6 میلیارد تومان

وسهرمز


بازدهی این سهم در چند ماه
1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
‎-8.4% ‎-13.9% ‎-13.9% ‎-13.9%

عرضه و تقاضا نماد وسهرمز

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد

ورود و خروج پول حقیقی نماد وسهرمز

نمودار قدرت خریدار به فروشنده نماد وسهرمز

سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر نماد وسهرمز

تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1400/04/02 ‎4.318‎ M 829 ( ‎-0.60 ) 793 ( ‎-4.92 )
1400/04/01 ‎7.127‎ M 834 ( ‎-0.95 ) 810 ( ‎-3.80 )
1400/03/31 ‎8.660‎ M 842 ( ‎-1.06 ) 809 ( ‎-4.94 )
1400/03/30 ‎7.038‎ M 851 ( ‎-0.93 ) 817 ( ‎-4.89 )
1400/03/29 ‎5.288‎ M 859 ( ‎-0.69 ) 822 ( ‎-4.97 )
1400/03/26 ‎5.909‎ M 865 ( ‎-0.80 ) 829 ( ‎-4.93 )
1400/03/25 ‎2.366‎ M 872 ( ‎-0.34 ) 832 ( ‎-4.91 )
1400/03/24 ‎4.599‎ M 875 ( ‎-0.57 ) 836 ( ‎-5.00 )
1400/03/23 ‎3.230‎ M 880 ( ‎-0.45 ) 840 ( ‎-4.98 )
1400/03/22 ‎3.427‎ M 884 ( ‎-0.45 ) 844 ( ‎-4.95 )
1400/03/19 ‎3.539‎ M 888 ( ‎-0.45 ) 848 ( ‎-4.93 )
1400/03/18 ‎4.340‎ M 892 ( ‎-0.56 ) 853 ( ‎-4.91 )
1400/03/17 ‎1.026‎ M 897 ( ‎-0.11 ) 854 ( ‎-4.90 )
1400/03/12 ‎2.101‎ M 898 ( ‎-0.22 ) 855 ( ‎-5.00 )
1400/03/11 ‎2.157‎ M 900 ( ‎-0.33 ) 858 ( ‎-4.98 )
1400/03/10 ‎1.064‎ M 903 ( ‎-0.11 ) 859 ( ‎-4.98 )
1400/03/09 ‎3.033‎ M 904 ( ‎-0.44 ) 863 ( ‎-4.96 )
1400/03/08 ‎3.039‎ M 908 ( ‎-0.44 ) 867 ( ‎-4.93 )
1400/03/05 ‎1.000‎ M 912 ( ‎-0.11 ) 868 ( ‎-4.93 )
1400/03/04 ‎1.500‎ M 913 ( ‎-0.22 ) 870 ( ‎-4.92 )
1400/03/03 5,840 915 ( ‎0.00 ) 870 ( ‎-4.92 )
1400/03/02 ‎1.000‎ M 915 ( ‎-0.11 ) 871 ( ‎-4.91 )
1400/03/01 ‎4.080‎ M 916 ( ‎-0.54 ) 875 ( ‎-4.99 )
1400/02/28 16,375 921 ( ‎0.00 ) 875 ( ‎-4.99 )
1400/02/27 323,557 921 ( ‎0.00 ) 921 ( ‎0.00 )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است

عکس را درگ کنید یا بر روی کادر کلیک کنید