معيار

سرمايه گذاري معيار صنعت پارس
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
41,899
بازار پايه نارنجي فرابورس
گروه : سرمايه گذاريها
EPS : 22
آخرین معامله
قیمت پایانی :41,888 ‎3.97%
بیشترین قیمت : 41,899
کمترین قیمت : 40,300
اولین قیمت : 41,898
تعداد معاملات : 696
حجم معاملات : ‎1.187‎ M
ارزش معاملات : ‎49.737‎ B
قیمت مجاز : 39,794 الی 43,982
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
وخارزم ‎4.99% ‎121.580‎M ‎1,027.757‎B
وبيمه ‎4.72% ‎112.109‎M ‎397.628‎B
وسپهر ‎-2.30% ‎104.982‎M ‎1,111.840‎B
وسبحان ‎3.23% ‎31.622‎M ‎309.873‎B
وصنعت ‎-4.88% ‎18.314‎M ‎110.707‎B
صبا ‎-4.99% ‎15.698‎M ‎104.946‎B
وسكاب ‎-4.88% ‎13.226‎M ‎72.406‎B
وايرا ‎-2.99% ‎12.833‎M ‎172.889‎B
وسپه ‎4.71% ‎9.086‎M ‎122.713‎B
ومهان ‎-4.96% ‎6.768‎M ‎80.104‎B
گوهران ‎-4.99% ‎4.477‎M ‎32.349‎B
پرديس ‎-4.88% ‎4.448‎M ‎26.871‎B
واعتبار ‎-2.79% ‎4.150‎M ‎27.728‎B
وملت ‎-1.99% ‎3.750‎M ‎16.085‎B
وشمال ‎-3.00% ‎3.638‎M ‎323.438‎B
واتي ‎-5.00% ‎3.258‎M ‎35.287‎B
وتوسم ‎-2.02% ‎3.096‎M ‎30.985‎B
وپويا ‎-4.99% ‎2.608‎M ‎15.035‎B
ونيكي ‎-4.95% ‎2.545‎M ‎31.788‎B
فلات ‎-3.00% ‎1.594‎M ‎25.342‎B
سرچشمه ‎-5.00% ‎1.478‎M ‎10.875‎B
وكبهمن ‎-5.00% ‎1.381‎M ‎25.418‎B
معيار ‎4.00% ‎1.187‎M ‎49.737‎B
اعتلا ‎-5.00% ‎1.089‎M ‎10.087‎B
وتوصا ‎-4.99% ‎1.058‎M ‎22.164‎B
سنوين ‎-2.00% ‎1.023‎M ‎8.930‎B
وصنا ‎-4.99% 882,473 ‎6.221‎B
وبوعلي ‎-4.98% 785,234 ‎4.044‎B
سدبير ‎-5.00% 469,089 ‎30.494‎B
وساپا ‎-4.94% 462,856 ‎3.120‎B
وجامي ‎3.00% 408,613 ‎5.696‎B
وگستر ‎-5.00% 400,980 ‎7.971‎B
وبرق ‎3.00% 381,622 ‎91.463‎B
وآرين ‎-5.00% 253,555 ‎1.225‎B
وساشرقي ‎-4.04% 205,334 ‎195.067‎M
وساغربي ‎-3.90% 204,000 ‎150.960‎M
وسخراش ‎-4.38% 170,704 ‎223.622‎M
وسهمدا ‎-4.49% 98,721 ‎83.913‎M
وسرضوي ‎-4.85% 88,581 ‎86.809‎M
آريان ‎-2.99% 81,866 ‎1.133‎B
وسلرستا ‎-4.44% 64,091 ‎55.118‎M
وسيستا ‎-3.80% 56,750 ‎43.130‎M
وسيلام ‎-4.84% 51,606 ‎60.895‎M
وسفارس ‎-4.85% 49,668 ‎48.675‎M
وكادو ‎-5.00% 45,971 ‎1.111‎B
وسگيلا ‎-4.82% 45,515 ‎35.957‎M
وسمازن ‎-4.08% 41,900 ‎39.386‎M
وسبوشهر ‎-4.76% 37,361 ‎44.833‎M
وساربيل ‎-4.69% 22,465 ‎27.407‎M
وسكرد ‎-3.85% 17,000 ‎12.750‎M
معرفی سهم معيار - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
معیار (سرمایه گذاری معیار صنعت پارس) : شركت سرمايه‌گذاری معيار صنعت‌ پارس (سهامی عام) در تاريخ 1385/3/3 تحت شماره 271598 در اداره ثبت شركت‌های تهران و در تاريخ 1389/1/16 بعنوان نهاد مالی بشماره 10774 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گرديد. در سال 84 همزمان با شروع ساخت کارخانه فولاد غرب آسیا با سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه نیزار استان قم و اختصاص سهمیه ارزی استان به آن شرکت، استاندار وقت از محمدحسن عرفانیان آسیائی درخواست احداث مجتمع های فولادی در منطقه نیزار قم با سرمایه گذاری مردم استان قم را نمود. از طرفی به پیروی از سیاست کلی دولت با توجه به فضای جدیدی که برای ورود بخش خصوصی به پروژه ها مهیا شده است و با عنایت به نقش و اهمیت شرکتهای سرمایه گذاری در ایران، مؤسسین اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری بصورت شرکت سهامی عام نمودند. بنابراین هدف از تشکیل شرکت سرمایه گذاری عام، اشتغال زایی، تحول صنعتی استان قم، رشد اقتصادی منطقه و جذب سرمایه های سرگردان استان و بازگشت سود حاصل از فعالیت های اقتصادی به مردم قم تعریف شده است.
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
350
تعداد خریدار
1
‎1.186‎ M
حجم خرید
1,700
میانگین خرید هر کد حقیقی : 14.19 میلیون تومان
202
تعداد فروشنده
0
‎1.187‎ M
حجم فروش
0
میانگین فروش هر کد حقیقی : 24.63 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.58
خروج پول حقیقی : 7.12 میلیون تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم معيار - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 1,187,385 41,888 ( ‎3.97 ) 41,899 ( ‎4.00 )
1399/10/24 264,540 40,288 ( ‎1.97 ) 40,298 ( ‎2.00 )
1399/10/23 492,311 39,508 ( ‎2.00 ) 39,508 ( ‎2.00 )
1399/10/22 1,218,693 38,734 ( ‎1.38 ) 38,972 ( ‎2.00 )
1399/10/21 54,305 38,208 ( ‎0.40 ) 38,815 ( ‎2.00 )
1399/10/20 293,334 38,054 ( ‎2.00 ) 38,055 ( ‎2.00 )
1399/10/17 1,320,226 37,309 ( ‎1.87 ) 37,355 ( ‎2.00 )
1399/10/16 3,201,519 36,623 ( ‎1.72 ) 37,445 ( ‎4.00 )
1399/10/15 380,310 36,005 ( ‎-2.00 ) 36,005 ( ‎-2.00 )
1399/10/14 286,880 36,739 ( ‎-2.00 ) 36,739 ( ‎-2.00 )
1399/10/13 187,621 37,488 ( ‎-1.43 ) 37,270 ( ‎-2.00 )
1399/10/10 2,818,683 38,030 ( ‎0.72 ) 36,247 ( ‎-4.00 )
1399/10/09 485,029 37,757 ( ‎1.91 ) 37,788 ( ‎2.00 )
1399/10/08 1,235,826 37,048 ( ‎1.57 ) 37,205 ( ‎2.00 )
1399/10/07 1,406,685 36,476 ( ‎2.00 ) 36,476 ( ‎2.00 )
1399/10/06 263,483 35,761 ( ‎3.64 ) 35,886 ( ‎4.00 )
1399/10/03 212,305 34,506 ( ‎1.35 ) 34,728 ( ‎2.00 )
1399/10/02 236,693 34,048 ( ‎1.50 ) 34,215 ( ‎2.00 )
1399/10/01 208,481 33,545 ( ‎1.32 ) 33,769 ( ‎2.00 )
1399/09/30 226,078 33,107 ( ‎2.87 ) 33,470 ( ‎4.00 )
1399/09/29 219,912 32,183 ( ‎1.40 ) 32,374 ( ‎2.00 )
1399/09/26 311,765 31,740 ( ‎1.79 ) 31,804 ( ‎2.00 )
1399/09/25 652,237 31,181 ( ‎1.11 ) 31,454 ( ‎2.00 )
1399/09/24 856,602 30,838 ( ‎1.10 ) 29,901 ( ‎-1.97 )
1399/09/23 321,193 30,501 ( ‎1.85 ) 30,546 ( ‎2.00 )
1399/09/22 380,971 29,948 ( ‎4.00 ) 29,948 ( ‎4.00 )
1399/09/19 301,279 28,797 ( ‎1.72 ) 28,877 ( ‎2.00 )
1399/09/18 306,295 28,311 ( ‎1.73 ) 28,385 ( ‎2.00 )
1399/09/17 853,020 27,829 ( ‎1.92 ) 27,850 ( ‎2.00 )
1399/09/16 629,131 27,304 ( ‎-0.43 ) 27,280 ( ‎-0.51 )
1399/09/15 1,418,023 27,421 ( ‎-3.86 ) 27,383 ( ‎-4.00 )
1399/09/12 156,474 28,523 ( ‎-0.91 ) 28,210 ( ‎-2.00 )
1399/09/11 154,843 28,785 ( ‎-0.90 ) 28,467 ( ‎-2.00 )
1399/09/10 8,621 29,047 ( ‎-0.05 ) 28,481 ( ‎-2.00 )
1399/09/09 29,125 29,062 ( ‎-0.34 ) 27,995 ( ‎-4.00 )
1399/09/08 2,482 29,161 ( ‎-0.01 ) 28,582 ( ‎-2.00 )
1399/09/05 16,937 29,165 ( ‎-0.10 ) 28,611 ( ‎-2.00 )
1399/09/04 118,873 29,194 ( ‎-0.70 ) 28,812 ( ‎-2.00 )
1399/09/03 480 29,400 ( ‎-0.01 ) 28,226 ( ‎-4.00 )
1399/09/02 1,478 29,402 ( ‎-0.01 ) 28,817 ( ‎-2.00 )
1399/09/01 1,300 29,405 ( ‎-0.01 ) 28,819 ( ‎-2.00 )
1399/08/28 655 29,407 ( ‎0.00 ) 28,820 ( ‎-2.00 )
1399/08/27 18,600 29,408 ( ‎-0.22 ) 28,295 ( ‎-4.00 )
1399/08/26 1,643 29,473 ( ‎-0.01 ) 28,887 ( ‎-2.00 )
1399/08/21 10,864 29,476 ( ‎-0.13 ) 28,334 ( ‎-4.00 )
1399/08/20 379 29,514 ( ‎0.00 ) 28,925 ( ‎-2.00 )
1399/08/19 78,237 29,515 ( ‎-0.47 ) 29,060 ( ‎-2.00 )
1399/08/17 4,438 29,653 ( ‎-0.05 ) 28,483 ( ‎-4.00 )
1399/08/14 27,491 29,669 ( ‎-0.16 ) 29,124 ( ‎-2.00 )
1399/08/10 8,100 29,718 ( ‎inf ) 29,138 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است