كسرا

سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌
24,810
بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
گروه : ساير محصولات كاني غيرفلزي
EPS : 553
آخرین معامله
قیمت پایانی :25,710 ‎-1.53%
بیشترین قیمت : 24,810
کمترین قیمت : 24,810
اولین قیمت : 24,810
تعداد معاملات : 101
حجم معاملات : 565,020
ارزش معاملات : ‎14.018‎ B
قیمت مجاز : 24,425 الی 26,996
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
سفاسي ‎-3.00% ‎19.571‎M ‎334.677‎B
كپشير ‎-4.98% 711,623 ‎20.257‎B
كگاز ‎-4.99% 683,866 ‎13.028‎B
كسرا ‎-4.98% 565,020 ‎14.018‎B
كمينا ‎-5.00% 535,658 ‎19.188‎B
كفرآور ‎-3.00% 523,167 ‎11.951‎B
كباده ‎5.00% 500,000 ‎12.894‎B
سفارود ‎-2.00% 462,932 ‎7.225‎B
كهمدا ‎-4.99% 401,068 ‎4.965‎B
كفرا ‎-4.98% 395,152 ‎22.301‎B
كتوكا ‎-5.00% 383,204 ‎11.005‎B
كفپارس ‎-4.97% 365,886 ‎1.818‎B
كخاك ‎-4.99% 359,159 ‎17.039‎B
سايرا ‎-4.00% 317,727 ‎13.626‎B
كسرام ‎-4.97% 75,411 ‎880.046‎M
كاذر ‎-4.98% 62,510 ‎2.252‎B
كرازي ‎-4.99% 54,886 ‎1.798‎B
كقزوي ‎-3.00% 9,749 ‎110.817‎M
كساپا ‎-4.98% 9,176 ‎369.609‎M
كمرجان ‎-5.00% 8,748 ‎922.590‎M
كابگن ‎2.00% 4,900 ‎25.260‎M
كايتا ‎4.99% 254 ‎2.474‎M
كورز ‎5.00% 0 0
سپرمي ‎1.97% 0 0
ساذري ‎2.99% 0 0
معرفی سهم كسرا
کسرا (شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان) :شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان در سال1374 به بهره برداری رسید و اولین محصول خود را در همان سال به بازار عرضه کرد. این مجموعه با بهره گیری از تجربه و دانش پرسنل خود توانست به عنوان بزرگترین تولیدکننده سرامیک های مهندسی شناخته شود ظرفیت تولید محصولات متنوع و باکیفیت این شرکت حدود 100هزار تن در سال اعلام شده. مدیرعامل : اصغر برهانی مدیرمالی : سیدغلامحسین موسوی سرمایه : 761437
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
74
تعداد خریدار
0
565,020
حجم خرید
0
میانگین خرید هر کد حقیقی : 18.94 میلیون تومان
9
تعداد فروشنده
0
565,020
حجم فروش
0
میانگین فروش هر کد حقیقی : 155.76 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.12
خروج پول حقیقی : 0 تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم كسرا
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 4,538,152 26,110 ( ‎-3.44 ) 25,690 ( ‎-4.99 )
1399/10/24 101,133,008 27,040 ( ‎3.09 ) 27,200 ( ‎3.70 )
1399/10/23 8,396,205 26,230 ( ‎4.96 ) 26,230 ( ‎4.96 )
1399/10/22 49,859,171 24,990 ( ‎-23.81 ) 25,200 ( ‎-23.17 )
1399/09/24 10,368,510 32,800 ( ‎-2.09 ) 31,830 ( ‎-4.99 )
1399/09/23 17,041,611 33,500 ( ‎-4.42 ) 33,300 ( ‎-4.99 )
1399/09/22 10,617,579 35,050 ( ‎1.51 ) 34,200 ( ‎-0.96 )
1399/09/19 16,864,154 34,530 ( ‎1.56 ) 35,660 ( ‎4.88 )
1399/09/18 13,029,116 34,000 ( ‎4.62 ) 34,120 ( ‎4.98 )
1399/09/17 11,481,255 32,500 ( ‎3.70 ) 32,200 ( ‎2.74 )
1399/09/16 2,948,878 31,340 ( ‎4.50 ) 31,480 ( ‎4.97 )
1399/09/15 16,155,135 29,990 ( ‎1.90 ) 30,870 ( ‎4.89 )
1399/09/12 9,449,163 29,430 ( ‎0.14 ) 28,510 ( ‎-2.99 )
1399/09/11 10,063,794 29,390 ( ‎6.41 ) 29,070 ( ‎5.25 )
1399/09/10 9,183,861 27,620 ( ‎2.94 ) 28,170 ( ‎4.99 )
1399/09/09 10,533,970 26,830 ( ‎3.19 ) 27,300 ( ‎5.00 )
1399/09/08 3,319,228 26,000 ( ‎4.92 ) 26,010 ( ‎4.96 )
1399/09/05 5,781,953 24,780 ( ‎4.65 ) 24,860 ( ‎4.98 )
1399/09/04 7,378,403 23,680 ( ‎4.59 ) 23,770 ( ‎4.99 )
1399/09/03 8,231,083 22,640 ( ‎3.43 ) 22,980 ( ‎4.98 )
1399/09/02 16,029,775 21,890 ( ‎4.19 ) 22,060 ( ‎5.00 )
1399/09/01 1,722,080 21,010 ( ‎3.50 ) 21,310 ( ‎4.98 )
1399/08/28 2,559,856 20,300 ( ‎4.42 ) 20,410 ( ‎4.99 )
1399/08/27 3,138,400 19,440 ( ‎4.85 ) 19,460 ( ‎4.96 )
1399/08/26 4,092,784 18,540 ( ‎1.04 ) 18,820 ( ‎2.56 )
1399/08/25 6,351,432 18,350 ( ‎1.94 ) 17,850 ( ‎-0.83 )
1399/08/24 2,553,961 18,000 ( ‎4.29 ) 18,120 ( ‎4.98 )
1399/08/21 7,213,667 17,260 ( ‎-2.49 ) 17,800 ( ‎0.56 )
1399/08/20 3,443,301 17,700 ( ‎-2.64 ) 17,280 ( ‎-4.95 )
1399/08/19 1,438,582 18,180 ( ‎-2.78 ) 17,770 ( ‎-4.97 )
1399/08/18 291,977 18,700 ( ‎-0.58 ) 17,870 ( ‎-5.00 )
1399/08/17 1,698,689 18,810 ( ‎-3.24 ) 18,470 ( ‎-4.99 )
1399/08/14 3,109,094 19,440 ( ‎1.20 ) 19,800 ( ‎3.07 )
1399/08/12 900,374 19,210 ( ‎-1.84 ) 18,600 ( ‎-4.96 )
1399/08/11 2,460,506 19,570 ( ‎-5.00 ) 19,570 ( ‎-5.00 )
1399/08/10 4,587,248 20,600 ( ‎-0.53 ) 20,010 ( ‎-3.38 )
1399/08/07 6,143,739 20,710 ( ‎-4.52 ) 21,030 ( ‎-3.04 )
1399/08/06 118,988 21,690 ( ‎-0.28 ) 20,670 ( ‎-4.97 )
1399/08/05 249,107 21,750 ( ‎-0.55 ) 20,780 ( ‎-4.98 )
1399/08/03 1,287,246 21,870 ( ‎-2.28 ) 21,270 ( ‎-4.96 )
1399/07/30 7,318,258 22,380 ( ‎4.73 ) 22,430 ( ‎4.96 )
1399/07/29 4,002,888 21,370 ( ‎-4.30 ) 21,500 ( ‎-3.72 )
1399/07/28 15,802,532 22,330 ( ‎-3.79 ) 22,350 ( ‎-3.71 )
1399/07/27 1,388,595 23,210 ( ‎3.11 ) 23,630 ( ‎4.98 )
1399/07/23 1,899,952 22,510 ( ‎3.73 ) 22,780 ( ‎4.98 )
1399/07/22 532,017 21,700 ( ‎1.02 ) 22,550 ( ‎4.98 )
1399/07/21 1,813,380 21,480 ( ‎3.57 ) 21,770 ( ‎4.97 )
1399/07/20 716,496 20,740 ( ‎1.42 ) 21,470 ( ‎4.99 )
1399/07/19 1,998,301 20,450 ( ‎3.91 ) 20,660 ( ‎4.98 )
1399/07/16 985,131 19,680 ( ‎inf ) 20,250 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است