سپيدار

سپيدار سيستم آسيا
45,175
بازار دوم فرابورس
گروه : رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
EPS : 3,213
آخرین معامله
قیمت پایانی :43,369 ‎0.80%
بیشترین قیمت : 45,175
کمترین قیمت : 45,175
اولین قیمت : 45,175
تعداد معاملات : 27,736
حجم معاملات : 188,847
ارزش معاملات : ‎8.531‎ B
قیمت مجاز : 41,201 الی 45,537
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
تاپكيش ‎1.17% ‎6.042‎M ‎133.295‎B
سپ ‎4.99% ‎4.607‎M ‎83.269‎B
رانفور ‎-4.60% ‎4.065‎M ‎104.989‎B
رتاپ ‎-4.88% ‎2.552‎M ‎16.409‎B
سيستم ‎-4.98% ‎1.892‎M ‎73.769‎B
فن آوا ‎3.00% ‎1.564‎M ‎25.196‎B
مداران ‎-4.96% 820,816 ‎19.496‎B
مرقام ‎-5.00% 792,881 ‎16.428‎B
افرا ‎-5.00% 565,181 ‎26.617‎B
مفاخر ‎-5.00% 518,185 ‎22.131‎B
سپيدار ‎5.00% 188,847 ‎8.531‎B
ركيش ‎-4.98% 124,560 ‎3.067‎B
رافزا ‎5.00% 59,258 ‎2.484‎B
آپ ‎-4.98% 53,066 ‎1.063‎B
پرداخت ‎-5.00% 11,251 ‎380.621‎M
معرفی سهم سپيدار
هنوز توضیحاتی از تیم شریف برای این سهم ارائه نشده است.
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
5
تعداد خریدار
0
188,888
حجم خرید
0
میانگین خرید هر کد حقیقی : 170.66 میلیون تومان
27,705
تعداد فروشنده
14
180,915
حجم فروش
7,973
میانگین فروش هر کد حقیقی : 29499.495127233 تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 5,785.19
ورود پول حقیقی : 34.58 میلیون تومان
اطلاعیه کدال
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم سپيدار
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 326,149 43,024 ( ‎1.38 ) 44,558 ( ‎5.00 )
1399/10/24 181,205 42,437 ( ‎0.72 ) 44,239 ( ‎5.00 )
1399/10/23 249,846 42,133 ( ‎0.99 ) 43,803 ( ‎5.00 )
1399/10/22 176,324 41,718 ( ‎0.70 ) 43,498 ( ‎5.00 )
1399/10/21 827,735 41,427 ( ‎3.29 ) 42,111 ( ‎5.00 )
1399/10/20 193,413 40,106 ( ‎0.77 ) 41,790 ( ‎5.00 )
1399/10/17 25,999,863 39,800 ( ‎inf ) 39,800 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است