دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
وملي بازار دوم بورس (‎-0.56) 169,470 (‎-3.00) 165,320 55,150 ‎9.117‎ B 165,320 165,320 165,320