خگستر

گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
2,710
بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
گروه : خودرو و ساخت قطعات
EPS : 386
آخرین معامله
قیمت پایانی :2,800 ‎-1.75%
بیشترین قیمت : 2,710
کمترین قیمت : 2,710
اولین قیمت : 2,710
تعداد معاملات : 535
حجم معاملات : ‎6.104‎ M
ارزش معاملات : ‎16.542‎ B
قیمت مجاز : 2,660 الی 2,940
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
خودرو ‎-4.90% ‎347.983‎M ‎820.908‎B
خساپا ‎-4.95% ‎191.895‎M ‎371.186‎B
خموتور ‎-4.97% ‎34.427‎M ‎996.044‎B
خاور ‎2.99% ‎29.484‎M ‎251.640‎B
ورنا ‎-4.95% ‎28.608‎M ‎209.845‎B
خمهر ‎-4.75% ‎18.682‎M ‎56.766‎B
خگستر ‎-4.91% ‎6.104‎M ‎16.542‎B
خكاوه ‎-2.99% ‎5.482‎M ‎31.608‎B
خاهن ‎-0.24% ‎3.596‎M ‎136.658‎B
تشتاد ‎-3.00% ‎3.532‎M ‎66.449‎B
خزر ‎-4.99% ‎3.160‎M ‎116.398‎B
خمحركه ‎-4.93% ‎2.536‎M ‎12.704‎B
خفناور ‎-3.00% ‎2.302‎M ‎83.763‎B
ختوقا ‎-5.00% ‎2.276‎M ‎6.053‎B
خكرمان ‎-5.00% ‎2.210‎M ‎12.184‎B
خفنر ‎-4.98% ‎1.272‎M ‎31.597‎B
خپارس ‎-4.99% ‎1.177‎M ‎6.496‎B
خشرق ‎-4.99% 795,350 ‎19.247‎B
خپويش ‎3.00% 737,070 ‎35.548‎B
خچرخش ‎-5.00% 697,449 ‎13.384‎B
ختراك ‎-5.00% 666,786 ‎10.515‎B
خلنت ‎0.43% 546,661 ‎74.021‎B
خزاميا ‎-4.91% 364,847 ‎3.108‎B
خوساز ‎-4.91% 363,012 ‎3.093‎B
خاذين ‎-4.96% 179,690 ‎860.715‎M
خنصير ‎-4.99% 138,920 ‎13.852‎B
خبهمن ‎-5.00% 109,924 ‎2.592‎B
ختور ‎-5.00% 60,367 ‎2.007‎B
خريخت ‎-4.97% 59,668 ‎262.539‎M
خكمك ‎-5.00% 30,604 ‎1.170‎B
خرينگ ‎-4.99% 27,263 ‎1.667‎B
خديزل ‎-5.00% 16,064 ‎702.495‎M
خكار ‎-5.00% 11,298 ‎294.313‎M
خمحور ‎-5.00% 10,646 ‎667.717‎M
خعمرا ‎2.98% 0 0
خليبل ‎4.62% 0 0
معرفی سهم خگستر
خگستر (گسترش ‌سرمایه‌گذاری‌ ایران ‌خودرو) : شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو به عنوان نهاد مالی و یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور با هدف سرمایه‌گذاری در شرکت­های تولیدی، تجاری و پولی در خدمت زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران‌خودرو و با بهره­‌گیری از اعتبار جهانی گروه صنعتی ایران‌خودرو، ضمن سرمایه‌گذاری و اعمال مدیریت در برخی شرکت‌های تولیدی مجموعه و قطعه‌سازی صنعت خودرو اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت لیزینگ، بانکداری و بیمه نموده است که ضمن تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری خود نسبت به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تک‌بخشی اقدام نموده و علاوه بر آن بخشی از فعالیت حرفه‌ای خود را به بازار پول و سرمایه اختصاص داده است. مدیرعامل: غلامحسین زارع نژادینگجه مدیر مالی: احمد شیخ الملوکی سرمایه: 39605137
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
488
تعداد خریدار
1
‎6.126‎ M
حجم خرید
5,000
میانگین خرید هر کد حقیقی : 3.40 میلیون تومان
24
تعداد فروشنده
0
‎6.131‎ M
حجم فروش
0
میانگین فروش هر کد حقیقی : 69.23 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.05
خروج پول حقیقی : 1.40 میلیون تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم خگستر
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 150,184,077 2,850 ( ‎-3.39 ) 2,810 ( ‎-4.75 )
1399/10/24 447,930,725 2,950 ( ‎-4.53 ) 2,940 ( ‎-4.85 )
1399/10/23 114,583,827 3,090 ( ‎-4.92 ) 3,090 ( ‎-4.92 )
1399/10/22 302,128,393 3,250 ( ‎-3.56 ) 3,210 ( ‎-4.75 )
1399/10/21 487,713,832 3,370 ( ‎3.37 ) 3,420 ( ‎4.91 )
1399/10/20 583,988,932 3,260 ( ‎-3.83 ) 3,270 ( ‎-3.54 )
1399/10/17 87,067,764 3,390 ( ‎-4.78 ) 3,390 ( ‎-4.78 )
1399/10/16 228,704,899 3,560 ( ‎-4.56 ) 3,550 ( ‎-4.83 )
1399/10/15 439,598,537 3,730 ( ‎1.63 ) 3,700 ( ‎0.82 )
1399/10/14 745,369,079 3,670 ( ‎-3.67 ) 3,710 ( ‎-2.62 )
1399/10/13 75,171,036 3,810 ( ‎-4.51 ) 3,800 ( ‎-4.76 )
1399/10/10 364,161,726 3,990 ( ‎-2.68 ) 3,900 ( ‎-4.88 )
1399/10/09 293,895,056 4,100 ( ‎-4.21 ) 4,070 ( ‎-4.91 )
1399/10/08 459,479,926 4,280 ( ‎4.14 ) 4,310 ( ‎4.87 )
1399/10/07 502,545,532 4,110 ( ‎-3.52 ) 4,120 ( ‎-3.29 )
1399/10/06 182,052,327 4,260 ( ‎-4.05 ) 4,220 ( ‎-4.95 )
1399/10/03 590,308,231 4,440 ( ‎3.50 ) 4,380 ( ‎2.10 )
1399/10/02 369,924,049 4,290 ( ‎2.63 ) 4,380 ( ‎4.78 )
1399/10/01 393,132,324 4,180 ( ‎-3.91 ) 4,140 ( ‎-4.83 )
1399/09/30 321,198,210 4,350 ( ‎-3.76 ) 4,300 ( ‎-4.87 )
1399/09/29 842,946,918 4,520 ( ‎-3.21 ) 4,450 ( ‎-4.71 )
1399/09/26 92,539,852 4,670 ( ‎-4.89 ) 4,670 ( ‎-4.89 )
1399/09/25 20,369,876 4,910 ( ‎-4.84 ) 4,910 ( ‎-4.84 )
1399/09/24 297,968,825 5,160 ( ‎-1.53 ) 4,980 ( ‎-4.96 )
1399/09/23 529,503,557 5,240 ( ‎1.55 ) 5,190 ( ‎0.58 )
1399/09/22 706,947,292 5,160 ( ‎3.82 ) 5,140 ( ‎3.42 )
1399/09/19 383,622,228 4,970 ( ‎-1.19 ) 4,960 ( ‎-1.39 )
1399/09/18 574,044,238 5,030 ( ‎0.80 ) 5,080 ( ‎1.80 )
1399/09/17 1,281,070,154 4,990 ( ‎2.89 ) 4,890 ( ‎0.82 )
1399/09/16 53,876,507 4,850 ( ‎4.98 ) 4,850 ( ‎4.98 )
1399/09/15 347,216,040 4,620 ( ‎5.00 ) 4,620 ( ‎5.00 )
1399/09/12 1,264,149,209 4,400 ( ‎4.51 ) 4,420 ( ‎4.99 )
1399/09/11 513,848,708 4,210 ( ‎4.99 ) 4,210 ( ‎4.99 )
1399/09/10 47,805,288 4,010 ( ‎4.97 ) 4,010 ( ‎4.97 )
1399/09/09 199,931,426 3,820 ( ‎4.37 ) 3,840 ( ‎4.92 )
1399/09/08 647,505,294 3,660 ( ‎-3.94 ) 3,650 ( ‎-4.20 )
1399/09/05 470,878,078 3,810 ( ‎-1.04 ) 3,760 ( ‎-2.34 )
1399/09/04 725,111,103 3,850 ( ‎2.39 ) 3,750 ( ‎-0.27 )
1399/09/03 397,425,751 3,760 ( ‎0.80 ) 3,780 ( ‎1.34 )
1399/09/02 574,602,711 3,730 ( ‎-2.36 ) 3,700 ( ‎-3.14 )
1399/09/01 690,880,783 3,820 ( ‎0.26 ) 3,620 ( ‎-4.99 )
1399/08/28 111,976,449 3,810 ( ‎4.67 ) 3,820 ( ‎4.95 )
1399/08/27 385,751,969 3,640 ( ‎4.60 ) 3,650 ( ‎4.89 )
1399/08/26 511,401,187 3,480 ( ‎3.57 ) 3,520 ( ‎4.76 )
1399/08/25 1,004,043,972 3,360 ( ‎2.44 ) 3,300 ( ‎0.61 )
1399/08/24 45,774,634 3,280 ( ‎4.79 ) 3,280 ( ‎4.79 )
1399/08/21 909,349,975 3,130 ( ‎1.62 ) 3,230 ( ‎4.87 )
1399/08/20 912,688,515 3,080 ( ‎-4.05 ) 3,050 ( ‎-4.98 )
1399/08/19 29,853,172 3,210 ( ‎-4.75 ) 3,210 ( ‎-4.75 )
1399/08/18 22,903,799 3,370 ( ‎inf ) 3,370 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است