خودرو

ايران‌ خودرو
2,330
بازار دوم بورس
گروه : خودرو و ساخت قطعات
EPS : -317
آخرین معامله
قیمت پایانی :2,360 ‎-3.67%
بیشترین قیمت : 2,440
کمترین قیمت : 2,330
اولین قیمت : 2,440
تعداد معاملات : 9,341
حجم معاملات : ‎319.011‎ M
ارزش معاملات : ‎753.403‎ B
قیمت مجاز : 2,242 الی 2,478
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
خودرو ‎-4.90% ‎319.011‎M ‎753.403‎B
خساپا ‎-4.95% ‎190.255‎M ‎368.036‎B
خموتور ‎-4.97% ‎33.935‎M ‎982.681‎B
خاور ‎2.99% ‎29.484‎M ‎251.640‎B
ورنا ‎-4.95% ‎28.608‎M ‎209.845‎B
خمهر ‎-4.75% ‎18.675‎M ‎56.746‎B
خگستر ‎-4.91% ‎5.639‎M ‎15.283‎B
خكاوه ‎-2.99% ‎5.480‎M ‎31.595‎B
تشتاد ‎-3.00% ‎3.527‎M ‎66.361‎B
خاهن ‎-0.29% ‎3.313‎M ‎125.880‎B
خزر ‎-4.99% ‎3.154‎M ‎116.174‎B
خمحركه ‎-4.93% ‎2.491‎M ‎12.482‎B
خفناور ‎-3.00% ‎2.285‎M ‎83.169‎B
خكرمان ‎-5.00% ‎2.199‎M ‎12.128‎B
ختوقا ‎-5.00% ‎2.030‎M ‎5.399‎B
خفنر ‎-4.98% ‎1.272‎M ‎31.591‎B
خپارس ‎-4.99% ‎1.147‎M ‎6.332‎B
خشرق ‎-4.99% 793,292 ‎19.198‎B
خچرخش ‎-5.00% 697,449 ‎13.384‎B
خپويش ‎3.02% 673,370 ‎32.436‎B
ختراك ‎-5.00% 666,407 ‎10.509‎B
خلنت ‎0.43% 546,661 ‎74.021‎B
خوساز ‎-4.91% 362,412 ‎3.088‎B
خزاميا ‎-4.91% 345,193 ‎2.941‎B
خاذين ‎-4.96% 151,740 ‎726.835‎M
خنصير ‎-4.99% 138,569 ‎13.817‎B
خبهمن ‎-5.00% 108,239 ‎2.552‎B
خريخت ‎-4.97% 58,168 ‎255.939‎M
ختور ‎-5.00% 54,567 ‎1.814‎B
خكمك ‎-5.00% 30,604 ‎1.170‎B
خرينگ ‎-4.99% 25,763 ‎1.575‎B
خديزل ‎-5.00% 15,916 ‎696.023‎M
خكار ‎-5.00% 11,098 ‎289.103‎M
خمحور ‎-5.00% 10,193 ‎639.305‎M
خعمرا ‎2.98% 0 0
خليبل ‎4.62% 0 0
معرفی سهم خودرو
خودرو (ایران‌ خودرو) : مجموعه ايران خودرو در سال 1341 با هدف توليد و فروش انواع خودرو با نام اوليه ايران ناسيونال تاسيس شد. این شرکت به انجام فعاليت هاي صنعتی و خدمات در بخش صنعت خودرو مي پرداخت. ايران خودرو با هدف رسيدن به كلاس جهانی با همكاری كشورهای عمده اروپايی در بخش صنعت خودرو از جمله کشورهای آلمان و فرانسه، به تاسيس مركز تحقيقات، مراكز تست خودرو و توسعه موتور به همراه جديدترين ماشين آلات و تجهيزات می پردازد. ايران خودرو داراي شركت هاي تابعه متعددی است كه در قالب گروهی واحد، اين شركت را به سوی اهدافش ياری می دهند؛ اين شركت ها در بخش های مختلفی از جمله تامين قطعات، سيستم ها و تجهيزات توليدی، خدمات پس از فروش و دیگر بخش های مربوطه فعاليت دارند. همچنين ايران خودرو در حوزه های سرمايه گذاری، امور مالی، ليزينگ و توسعه كسب و كار نیز فعالیت بالایی دارد. مدیرعامل: فرشاد مقیمی مدیر مالی: اقای سید مهدی جلالی سرمایه: 301656068
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
3,346
تعداد خریدار
8
‎152.760‎ M
حجم خرید
‎166.320‎ M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 10.64 میلیون تومان
4,381
تعداد فروشنده
4
‎287.885‎ M
حجم فروش
‎31.196‎ M
میانگین فروش هر کد حقیقی : 15.31 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.69
خروج پول حقیقی : 31.89 میلیارد تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم خودرو
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 1,403,391,066 2,450 ( ‎-3.54 ) 2,450 ( ‎-3.54 )
1399/10/24 1,344,091,585 2,540 ( ‎-3.42 ) 2,640 ( ‎0.38 )
1399/10/23 475,827,555 2,630 ( ‎-4.36 ) 2,620 ( ‎-4.73 )
1399/10/22 974,171,290 2,750 ( ‎-3.51 ) 2,730 ( ‎-4.21 )
1399/10/21 774,810,281 2,850 ( ‎4.01 ) 2,870 ( ‎4.74 )
1399/10/20 1,077,447,855 2,740 ( ‎-2.49 ) 2,770 ( ‎-1.42 )
1399/10/17 661,353,880 2,810 ( ‎-4.42 ) 2,800 ( ‎-4.76 )
1399/10/16 851,598,528 2,940 ( ‎-4.55 ) 2,930 ( ‎-4.87 )
1399/10/15 1,046,244,915 3,080 ( ‎3.36 ) 3,090 ( ‎3.69 )
1399/10/14 1,104,370,171 2,980 ( ‎0.34 ) 3,050 ( ‎2.69 )
1399/10/13 754,936,784 2,970 ( ‎-4.50 ) 2,960 ( ‎-4.82 )
1399/10/10 908,791,566 3,110 ( ‎-2.51 ) 3,070 ( ‎-3.76 )
1399/10/09 867,029,147 3,190 ( ‎-4.49 ) 3,180 ( ‎-4.79 )
1399/10/08 1,188,517,259 3,340 ( ‎3.41 ) 3,350 ( ‎3.72 )
1399/10/07 1,021,949,191 3,230 ( ‎-2.42 ) 3,240 ( ‎-2.11 )
1399/10/06 566,923,668 3,310 ( ‎-4.34 ) 3,290 ( ‎-4.91 )
1399/10/03 972,435,252 3,460 ( ‎-1.14 ) 3,430 ( ‎-2.00 )
1399/10/02 1,207,705,349 3,500 ( ‎3.55 ) 3,540 ( ‎4.73 )
1399/10/01 1,059,440,381 3,380 ( ‎-3.70 ) 3,340 ( ‎-4.84 )
1399/09/30 992,705,258 3,510 ( ‎-4.10 ) 3,480 ( ‎-4.92 )
1399/09/29 781,890,161 3,660 ( ‎0.55 ) 3,640 ( ‎0.00 )
1399/09/26 1,279,409,249 3,640 ( ‎0.55 ) 3,680 ( ‎1.66 )
1399/09/25 1,768,181,344 3,620 ( ‎-4.99 ) 3,650 ( ‎-4.20 )
1399/09/24 1,468,736,610 3,810 ( ‎-2.56 ) 3,720 ( ‎-4.86 )
1399/09/23 1,312,021,282 3,910 ( ‎-3.93 ) 3,880 ( ‎-4.67 )
1399/09/22 1,593,890,231 4,070 ( ‎-2.16 ) 4,000 ( ‎-3.85 )
1399/09/19 996,182,647 4,160 ( ‎-0.24 ) 4,180 ( ‎0.24 )
1399/09/18 1,662,519,082 4,170 ( ‎-0.24 ) 4,200 ( ‎0.48 )
1399/09/17 2,895,139,358 4,180 ( ‎-2.79 ) 4,110 ( ‎-4.42 )
1399/09/16 2,537,553,220 4,300 ( ‎4.62 ) 4,310 ( ‎4.87 )
1399/09/15 1,988,364,501 4,110 ( ‎3.01 ) 4,180 ( ‎4.76 )
1399/09/12 1,571,232,108 3,990 ( ‎-2.21 ) 3,920 ( ‎-3.92 )
1399/09/11 1,811,404,719 4,080 ( ‎-1.69 ) 4,000 ( ‎-3.61 )
1399/09/10 2,399,161,743 4,150 ( ‎3.75 ) 4,110 ( ‎2.75 )
1399/09/09 2,363,975,006 4,000 ( ‎3.90 ) 4,040 ( ‎4.94 )
1399/09/08 2,664,906,914 3,850 ( ‎-4.47 ) 3,840 ( ‎-4.71 )
1399/09/05 1,834,877,492 4,030 ( ‎-0.74 ) 3,960 ( ‎-2.46 )
1399/09/04 3,506,053,982 4,060 ( ‎3.05 ) 3,960 ( ‎0.51 )
1399/09/03 1,888,946,132 3,940 ( ‎1.55 ) 4,000 ( ‎3.09 )
1399/09/02 3,248,080,441 3,880 ( ‎-2.27 ) 3,850 ( ‎-3.02 )
1399/09/01 3,160,937,292 3,970 ( ‎-0.50 ) 3,800 ( ‎-4.76 )
1399/08/28 959,411,339 3,990 ( ‎4.72 ) 4,000 ( ‎4.99 )
1399/08/27 1,621,289,949 3,810 ( ‎4.38 ) 3,830 ( ‎4.93 )
1399/08/26 1,796,911,113 3,650 ( ‎3.99 ) 3,680 ( ‎4.84 )
1399/08/25 3,695,050,259 3,510 ( ‎2.93 ) 3,520 ( ‎3.23 )
1399/08/24 397,035,225 3,410 ( ‎4.92 ) 3,410 ( ‎4.92 )
1399/08/21 1,620,136,602 3,250 ( ‎2.85 ) 3,310 ( ‎4.75 )
1399/08/20 1,615,066,749 3,160 ( ‎1.94 ) 3,180 ( ‎2.58 )
1399/08/19 1,713,409,749 3,100 ( ‎-2.82 ) 3,160 ( ‎-0.94 )
1399/08/18 80,965,827 3,190 ( ‎inf ) 3,190 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است