خساپا

سايپا
1,920
بازار دوم بورس
گروه : خودرو و ساخت قطعات
EPS : -105
آخرین معامله
قیمت پایانی :1,930 ‎-4.46%
بیشترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,920
اولین قیمت : 1,970
تعداد معاملات : 6,250
حجم معاملات : ‎200.863‎ M
ارزش معاملات : ‎388.404‎ B
قیمت مجاز : 1,834 الی 2,027
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
خودرو ‎-4.90% ‎356.288‎M ‎840.258‎B
خساپا ‎-4.95% ‎200.863‎M ‎388.404‎B
خموتور ‎-4.97% ‎36.377‎M ‎1,048.985‎B
خاور ‎2.99% ‎29.484‎M ‎251.640‎B
ورنا ‎-4.95% ‎28.608‎M ‎209.845‎B
خمهر ‎-4.75% ‎18.709‎M ‎56.849‎B
خپارس ‎-4.99% ‎10.408‎M ‎57.455‎B
خگستر ‎-4.91% ‎7.318‎M ‎19.831‎B
خكاوه ‎-2.99% ‎5.505‎M ‎31.739‎B
خاهن ‎0.76% ‎4.487‎M ‎171.015‎B
تشتاد ‎-3.00% ‎3.591‎M ‎67.506‎B
خزر ‎-4.99% ‎3.210‎M ‎118.237‎B
ختوقا ‎-5.00% ‎2.701‎M ‎7.184‎B
خمحركه ‎-4.93% ‎2.663‎M ‎13.341‎B
خكرمان ‎-5.00% ‎2.451‎M ‎13.517‎B
خفناور ‎-3.00% ‎2.395‎M ‎87.104‎B
خفنر ‎-4.98% ‎1.274‎M ‎31.629‎B
خپويش ‎3.65% ‎1.029‎M ‎49.948‎B
خشرق ‎-4.99% 802,355 ‎19.417‎B
خچرخش ‎-5.00% 704,539 ‎13.520‎B
ختراك ‎-5.00% 669,706 ‎10.561‎B
خلنت ‎0.43% 546,661 ‎74.021‎B
خوساز ‎-4.91% 467,445 ‎3.983‎B
خزاميا ‎-4.91% 413,200 ‎3.520‎B
خاذين ‎-4.96% 239,595 ‎1.148‎B
خبهمن ‎-5.00% 159,954 ‎3.772‎B
خنصير ‎-4.99% 139,583 ‎13.918‎B
خريخت ‎-4.97% 87,279 ‎384.028‎M
ختور ‎-5.00% 63,646 ‎2.116‎B
خرينگ ‎-4.99% 38,057 ‎2.327‎B
خديزل ‎-5.00% 37,736 ‎1.650‎B
خكمك ‎-5.00% 36,420 ‎1.392‎B
خكار ‎-5.00% 35,844 ‎933.736‎M
خمحور ‎-5.00% 12,643 ‎792.969‎M
خعمرا ‎5.00% 4,192 ‎95.884‎M
خليبل ‎4.62% 0 0
معرفی سهم خساپا
خساپا (سایپا) : شرکت سایپا در زمینه طراحی، تولید و مونتاژ انواع خودرو سبک و سنگین و اجزاء و لوازم قطعات یدکی آنها و فروش این محصولات بوسیله نمایندگی ها و یا به صورت ثبت نامی در وبسایت رسمی این شرکت فعالیت دارد. همچنین تیم مدیریت مالی این مجموعه به انجام هر نوع سرمایه گذاری و عملیات صنعتی، بازرگانی و خدمات سودآور با رعایت قوانین و اصول یاد شده در اساس نامه شرکت می پردازد. مدیرعامل: سید جواد سلیمانی مدیر مالی: محمد اسماعیلی فر سرمایه: 195510550
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
3,368
تعداد خریدار
6
‎156.696‎ M
حجم خرید
‎44.260‎ M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 8.93 میلیون تومان
1,947
تعداد فروشنده
1
‎200.910‎ M
حجم فروش
45,492
میانگین فروش هر کد حقیقی : 19.81 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.45
خروج پول حقیقی : 8.53 میلیارد تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم خساپا
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 1,265,362,853 2,020 ( ‎-3.81 ) 2,000 ( ‎-4.76 )
1399/10/24 1,300,911,039 2,100 ( ‎-1.87 ) 2,140 ( ‎0.00 )
1399/10/23 480,766,282 2,140 ( ‎-4.46 ) 2,130 ( ‎-4.91 )
1399/10/22 1,025,553,322 2,240 ( ‎-0.88 ) 2,200 ( ‎-2.65 )
1399/10/21 789,248,694 2,260 ( ‎4.63 ) 2,260 ( ‎4.63 )
1399/10/20 1,316,405,867 2,160 ( ‎1.89 ) 2,220 ( ‎4.72 )
1399/10/17 765,476,773 2,120 ( ‎-4.50 ) 2,110 ( ‎-4.95 )
1399/10/16 943,289,096 2,220 ( ‎-3.48 ) 2,190 ( ‎-4.78 )
1399/10/15 941,253,077 2,300 ( ‎4.55 ) 2,310 ( ‎5.00 )
1399/10/14 1,164,189,372 2,200 ( ‎2.33 ) 2,250 ( ‎4.65 )
1399/10/13 682,018,052 2,150 ( ‎-4.44 ) 2,140 ( ‎-4.89 )
1399/10/10 725,282,139 2,250 ( ‎-2.60 ) 2,240 ( ‎-3.03 )
1399/10/09 790,787,484 2,310 ( ‎-4.15 ) 2,290 ( ‎-4.98 )
1399/10/08 1,044,866,696 2,410 ( ‎3.88 ) 2,420 ( ‎4.31 )
1399/10/07 999,747,600 2,320 ( ‎-3.33 ) 2,310 ( ‎-3.75 )
1399/10/06 492,253,433 2,400 ( ‎-4.38 ) 2,390 ( ‎-4.78 )
1399/10/03 1,146,124,808 2,510 ( ‎-2.33 ) 2,490 ( ‎-3.11 )
1399/10/02 1,384,573,289 2,570 ( ‎3.63 ) 2,600 ( ‎4.84 )
1399/10/01 758,732,052 2,480 ( ‎-3.50 ) 2,450 ( ‎-4.67 )
1399/09/30 669,744,431 2,570 ( ‎-3.75 ) 2,540 ( ‎-4.87 )
1399/09/29 772,165,860 2,670 ( ‎0.38 ) 2,650 ( ‎-0.38 )
1399/09/26 1,657,976,283 2,660 ( ‎-3.62 ) 2,660 ( ‎-3.62 )
1399/09/25 480,808,285 2,760 ( ‎-4.83 ) 2,760 ( ‎-4.83 )
1399/09/24 1,216,376,789 2,900 ( ‎-2.68 ) 2,840 ( ‎-4.70 )
1399/09/23 1,282,306,700 2,980 ( ‎-4.18 ) 2,960 ( ‎-4.82 )
1399/09/22 1,631,086,981 3,110 ( ‎-3.12 ) 3,050 ( ‎-4.98 )
1399/09/19 1,165,809,110 3,210 ( ‎-2.13 ) 3,200 ( ‎-2.44 )
1399/09/18 1,537,714,682 3,280 ( ‎-1.20 ) 3,260 ( ‎-1.81 )
1399/09/17 3,475,301,970 3,320 ( ‎3.11 ) 3,240 ( ‎0.62 )
1399/09/16 292,268,991 3,220 ( ‎4.89 ) 3,220 ( ‎4.89 )
1399/09/11 122,203,701 3,070 ( ‎0.00 ) 3,050 ( ‎-0.65 )
1399/09/10 1,539,168,783 3,070 ( ‎4.78 ) 3,070 ( ‎4.78 )
1399/09/09 1,916,142,106 2,930 ( ‎3.53 ) 2,970 ( ‎4.95 )
1399/09/08 2,149,946,354 2,830 ( ‎-4.39 ) 2,820 ( ‎-4.73 )
1399/09/05 1,871,561,766 2,960 ( ‎0.68 ) 2,920 ( ‎-0.68 )
1399/09/04 2,703,307,585 2,940 ( ‎2.80 ) 2,880 ( ‎0.70 )
1399/09/03 865,959,661 2,860 ( ‎4.76 ) 2,860 ( ‎4.76 )
1399/09/02 3,462,066,629 2,730 ( ‎1.49 ) 2,810 ( ‎4.46 )
1399/09/01 3,768,781,004 2,690 ( ‎3.07 ) 2,600 ( ‎-0.38 )
1399/08/28 176,346,087 2,610 ( ‎4.82 ) 2,610 ( ‎4.82 )
1399/08/27 252,926,526 2,490 ( ‎4.62 ) 2,490 ( ‎4.62 )
1399/08/26 816,553,362 2,380 ( ‎3.93 ) 2,400 ( ‎4.80 )
1399/08/25 2,763,952,366 2,290 ( ‎4.57 ) 2,290 ( ‎4.57 )
1399/08/24 44,241,173 2,190 ( ‎3.79 ) 2,210 ( ‎4.74 )
1399/08/21 919,399,664 2,110 ( ‎2.93 ) 2,150 ( ‎4.88 )
1399/08/20 1,703,941,254 2,050 ( ‎-1.44 ) 2,100 ( ‎0.96 )
1399/08/19 953,214,740 2,080 ( ‎-4.15 ) 2,080 ( ‎-4.15 )
1399/08/18 59,936,184 2,170 ( ‎-4.82 ) 2,170 ( ‎-4.82 )
1399/08/17 1,061,448,505 2,280 ( ‎-1.72 ) 2,280 ( ‎-1.72 )
1399/08/14 542,361,028 2,320 ( ‎inf ) 2,300 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است