خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری همراه با ریز معاملات و شاخص این گروه

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
افق بازار دوم بورس (‎0.52) 67,820 (‎1.33) 68,370 512,955 ‎35.023‎ B 66,010 68,980 66,010
قاسم بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 13,046 (‎-3.00) 12,656 9,004 ‎113.955‎ M 12,656 12,656 12,656