حمل و نقل آبي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای گروه حمل و نقل آبی به همراه ریز معاملات و شاخص این گروه مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
حخزر بازار دوم فرابورس (‎0.00) 28,396 (‎-3.00) 27,545 818 ‎22.532‎ M 27,545 27,545 27,545
حاريا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 28,950 (‎-4.00) 27,793 350 ‎9.728‎ M 27,793 27,793 27,793