حذف شده-مواد و محصولات شيميايي
نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
عپلي جم بورس کالا (‎0.00) 1,518,137 (‎0.00) 1,518,137 0 0 0 0 0