توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای تولید محصولات الکترونیکی و نوری به همراه شاخص این گروه و ریز معاملات این گروه.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
ماديرا بازار دوم فرابورس (‎4.59) 7,500 (‎6.00) 7,601 ‎16.240‎ M ‎121.799‎ B 7,310 7,601 7,190