تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای گروه عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری به همراه ریز معاملات این گروه و شاخص این گروه را مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
بميلا بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.03) 13,997 (‎-2.00) 13,721 21,096 ‎289.458‎ M 13,721 13,721 13,721