وتجارت

بانك تجارت
2,460
بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
گروه : بانكها و موسسات اعتباري
EPS : 100
آخرین معامله
قیمت پایانی :2,460 ‎-4.65%
بیشترین قیمت : 2,460
کمترین قیمت : 2,460
اولین قیمت : 2,460
تعداد معاملات : 1,863
حجم معاملات : ‎74.571‎ M
ارزش معاملات : ‎183.444‎ B
قیمت مجاز : 2,337 الی 2,583
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
وبصادر ‎-4.68% ‎273.805‎M ‎635.963‎B
وبملت ‎-4.77% ‎79.749‎M ‎286.384‎B
وتجارت ‎-4.65% ‎74.571‎M ‎183.444‎B
وشهر ‎-0.40% ‎38.776‎M ‎250.799‎B
وزمين ‎3.99% ‎27.431‎M ‎401.897‎B
دي ‎-5.00% ‎7.174‎M ‎221.080‎B
وكار ‎-4.79% ‎6.290‎M ‎20.008‎B
وملل ‎-5.00% ‎6.166‎M ‎97.304‎B
ونوين ‎-4.88% ‎5.788‎M ‎22.574‎B
وپارس ‎-4.98% ‎5.106‎M ‎13.633‎B
وسينا ‎-4.92% ‎5.001‎M ‎17.404‎B
وخاور ‎-5.00% ‎2.394‎M ‎24.132‎B
سامان ‎-2.99% ‎1.813‎M ‎20.028‎B
وپاسار ‎-4.97% ‎1.354‎M ‎14.503‎B
وگردش ‎-3.00% 159,256 ‎3.680‎B
سمايه ‎-2.99% 46,940 ‎351.299‎M
وسالت ‎3.00% 1,300 ‎5.758‎M
وآيند ‎3.34% 0 0
وپست ‎0.00% 0 0
معرفی سهم وتجارت
وتجارت (بانک تجارت) : بانک تجارت در زمینه انجام کلیه عملیات بانکی تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. از جمله عملیات این بانک می توان به عملیات افتتاح و نگهداری انواع سپرده های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حساب های مشابه و صدور گواهی سپرده عام و خاص و همچنین انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد. مدیرعامل: رضا دولت آبادی مدیر مالی: محمود صفرزاده
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
738
تعداد خریدار
3
‎33.373‎ M
حجم خرید
‎41.200‎ M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 11.12 میلیون تومان
1,053
تعداد فروشنده
1
‎74.473‎ M
حجم فروش
100,000
میانگین فروش هر کد حقیقی : 17.40 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.64
خروج پول حقیقی : 10.11 میلیارد تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم وتجارت
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 549,771,377 2,580 ( ‎-4.80 ) 2,580 ( ‎-4.80 )
1399/10/24 654,655,186 2,710 ( ‎-4.58 ) 2,700 ( ‎-4.93 )
1399/10/23 568,429,739 2,840 ( ‎-2.41 ) 2,770 ( ‎-4.81 )
1399/10/22 947,294,867 2,910 ( ‎-0.34 ) 2,930 ( ‎0.34 )
1399/10/21 564,896,792 2,920 ( ‎0.69 ) 2,920 ( ‎0.69 )
1399/10/20 979,335,903 2,900 ( ‎-4.61 ) 2,890 ( ‎-4.93 )
1399/10/17 750,919,475 3,040 ( ‎-4.70 ) 3,040 ( ‎-4.70 )
1399/10/16 615,738,947 3,190 ( ‎-3.92 ) 3,160 ( ‎-4.82 )
1399/10/15 594,591,972 3,320 ( ‎4.08 ) 3,270 ( ‎2.51 )
1399/10/07 631,184,667 3,190 ( ‎-1.54 ) 3,160 ( ‎-2.47 )
1399/10/06 831,443,798 3,240 ( ‎-4.42 ) 3,240 ( ‎-4.42 )
1399/10/03 590,467,620 3,390 ( ‎-0.29 ) 3,370 ( ‎-0.88 )
1399/10/02 964,724,451 3,400 ( ‎2.41 ) 3,480 ( ‎4.82 )
1399/10/01 687,082,937 3,320 ( ‎-2.06 ) 3,250 ( ‎-4.13 )
1399/09/30 863,232,917 3,390 ( ‎-3.14 ) 3,350 ( ‎-4.29 )
1399/09/29 598,307,730 3,500 ( ‎0.57 ) 3,470 ( ‎-0.29 )
1399/09/26 1,258,820,763 3,480 ( ‎-2.79 ) 3,510 ( ‎-1.96 )
1399/09/25 583,350,550 3,580 ( ‎-4.53 ) 3,570 ( ‎-4.80 )
1399/09/24 1,941,838,124 3,750 ( ‎1.63 ) 3,640 ( ‎-1.36 )
1399/09/23 916,981,711 3,690 ( ‎-3.66 ) 3,680 ( ‎-3.92 )
1399/09/22 1,303,743,427 3,830 ( ‎-2.79 ) 3,770 ( ‎-4.31 )
1399/09/19 1,097,575,672 3,940 ( ‎-2.48 ) 3,920 ( ‎-2.97 )
1399/09/18 1,611,260,168 4,040 ( ‎-0.25 ) 4,000 ( ‎-1.23 )
1399/09/17 3,463,317,341 4,050 ( ‎2.53 ) 3,960 ( ‎0.25 )
1399/09/16 1,379,999,732 3,950 ( ‎0.25 ) 3,900 ( ‎-1.02 )
1399/09/15 1,244,438,595 3,940 ( ‎1.03 ) 3,970 ( ‎1.79 )
1399/09/12 1,904,476,250 3,900 ( ‎-2.74 ) 3,840 ( ‎-4.24 )
1399/09/11 1,955,212,246 4,010 ( ‎0.25 ) 3,940 ( ‎-1.50 )
1399/09/10 2,224,157,918 4,000 ( ‎4.99 ) 4,000 ( ‎4.99 )
1399/09/09 2,484,682,092 3,810 ( ‎1.33 ) 3,930 ( ‎4.52 )
1399/09/08 2,634,206,766 3,760 ( ‎-0.79 ) 3,690 ( ‎-2.64 )
1399/09/05 2,227,810,826 3,790 ( ‎3.84 ) 3,830 ( ‎4.93 )
1399/09/04 4,011,828,005 3,650 ( ‎4.29 ) 3,670 ( ‎4.86 )
1399/09/03 1,609,713,220 3,500 ( ‎4.79 ) 3,500 ( ‎4.79 )
1399/09/02 2,049,418,837 3,340 ( ‎3.09 ) 3,400 ( ‎4.94 )
1399/09/01 2,262,114,522 3,240 ( ‎8.00 ) 3,250 ( ‎8.33 )
1399/08/03 352,628,208 3,000 ( ‎-4.46 ) 2,990 ( ‎-4.78 )
1399/07/30 869,907,165 3,140 ( ‎2.95 ) 3,060 ( ‎0.33 )
1399/07/29 97,224,698 3,050 ( ‎-4.98 ) 3,050 ( ‎-4.98 )
1399/07/28 13,622,507 3,210 ( ‎-1.83 ) 3,110 ( ‎-4.89 )
1399/07/27 237,850,851 3,270 ( ‎-4.94 ) 3,270 ( ‎-4.94 )
1399/07/22 898,664,908 3,440 ( ‎-1.43 ) 3,470 ( ‎-0.57 )
1399/07/21 1,690,941,703 3,490 ( ‎-2.24 ) 3,540 ( ‎-0.84 )
1399/07/20 1,278,103,372 3,570 ( ‎4.39 ) 3,490 ( ‎2.05 )
1399/07/19 926,560,800 3,420 ( ‎2.70 ) 3,490 ( ‎4.80 )
1399/07/16 883,273,864 3,330 ( ‎3.74 ) 3,370 ( ‎4.98 )
1399/07/15 855,300,864 3,210 ( ‎4.56 ) 3,220 ( ‎4.89 )
1399/07/14 992,325,481 3,070 ( ‎3.37 ) 3,110 ( ‎4.71 )
1399/07/13 1,262,170,473 2,970 ( ‎4.58 ) 2,980 ( ‎4.93 )
1399/07/12 241,800,232 2,840 ( ‎inf ) 2,850 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است