وبصادر

بانك صادرات ايران
2,240
بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
گروه : بانكها و موسسات اعتباري
EPS : 346
آخرین معامله
قیمت پایانی :2,320 ‎-1.28%
بیشترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,240
اولین قیمت : 2,450
تعداد معاملات : 6,941
حجم معاملات : ‎274.413‎ M
ارزش معاملات : ‎637.323‎ B
قیمت مجاز : 2,204 الی 2,436
حجم مبنا : --
نمادهای هم گروه
نماد آخرین حجم ارزش
وبصادر ‎-4.68% ‎274.413‎M ‎637.323‎B
وبملت ‎-4.77% ‎89.922‎M ‎322.906‎B
وتجارت ‎-4.65% ‎74.778‎M ‎183.954‎B
وشهر ‎-0.40% ‎38.776‎M ‎250.799‎B
وزمين ‎3.99% ‎27.431‎M ‎401.897‎B
دي ‎-5.00% ‎7.174‎M ‎221.080‎B
وملل ‎-5.00% ‎6.750‎M ‎106.510‎B
وكار ‎-4.79% ‎6.292‎M ‎20.013‎B
ونوين ‎-4.88% ‎6.108‎M ‎23.820‎B
وپارس ‎-4.98% ‎5.230‎M ‎13.963‎B
وسينا ‎-4.92% ‎5.008‎M ‎17.430‎B
وخاور ‎-5.00% ‎2.396‎M ‎24.147‎B
سامان ‎-2.99% ‎1.914‎M ‎21.144‎B
وپاسار ‎-4.97% ‎1.656‎M ‎17.731‎B
وگردش ‎-3.00% 160,118 ‎3.700‎B
سمايه ‎-2.99% 46,940 ‎351.299‎M
وسالت ‎3.00% 1,300 ‎5.758‎M
وآيند ‎3.34% 0 0
وپست ‎0.00% 0 0
معرفی سهم وبصادر
وبصادر (بانک صادرات) : بانک صادرات ایران در سال 1331 با سرمایه ای حدود 20 میلیون ریال تاسیس گردید. در آن زمان تلاش بنیانگذار این بانک بر جذب حداکثر نقدینگی از سوی مردم بود.فعالیت این بانک در سال 1331 با 13 کارمند آغاز گردید.از جمله فعالیت های این بانک میتوان به جذب سرمایه های داخلی، ایجاد شعبه در سراسر ایران و همچنین ارائه تسهیلات و خدمات مالی به مردم میباشد. مدیرعامل: حجت اله صیدی مدیرمالی: احمد فاضلی سرمایه: 175353972
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی
-
حقوقی
2,130
تعداد خریدار
5
‎129.482‎ M
حجم خرید
‎144.931‎ M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 13.62 میلیون تومان
3,208
تعداد فروشنده
9
‎249.640‎ M
حجم فروش
‎24.772‎ M
میانگین فروش هر کد حقیقی : 17.43 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.78
خروج پول حقیقی : 27.88 میلیارد تومان
قیمت پایانی چند ماه اخیر سهم وبصادر
عرضه و تقاضا
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر
تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1399/10/27 282,546,885 2,350 ( ‎-4.86 ) 2,350 ( ‎-4.86 )
1399/10/24 465,313,386 2,470 ( ‎-5.00 ) 2,470 ( ‎-5.00 )
1399/10/23 178,803,262 2,600 ( ‎-4.41 ) 2,590 ( ‎-4.78 )
1399/10/22 341,748,026 2,720 ( ‎-3.20 ) 2,690 ( ‎-4.27 )
1399/10/21 280,466,068 2,810 ( ‎1.44 ) 2,800 ( ‎1.08 )
1399/10/20 437,394,883 2,770 ( ‎-4.15 ) 2,760 ( ‎-4.50 )
1399/10/17 476,227,293 2,890 ( ‎-4.62 ) 2,880 ( ‎-4.95 )
1399/10/16 439,723,180 3,030 ( ‎-4.11 ) 3,010 ( ‎-4.75 )
1399/10/15 302,036,099 3,160 ( ‎4.29 ) 3,120 ( ‎2.97 )
1399/10/07 335,804,070 3,030 ( ‎0.33 ) 3,040 ( ‎0.66 )
1399/10/06 391,001,420 3,020 ( ‎-4.13 ) 3,010 ( ‎-4.44 )
1399/10/03 292,904,228 3,150 ( ‎0.64 ) 3,120 ( ‎-0.32 )
1399/10/02 413,042,691 3,130 ( ‎2.96 ) 3,190 ( ‎4.93 )
1399/10/01 327,399,482 3,040 ( ‎-1.94 ) 3,030 ( ‎-2.26 )
1399/09/30 411,436,690 3,100 ( ‎-3.73 ) 3,060 ( ‎-4.97 )
1399/09/29 329,193,418 3,220 ( ‎-0.31 ) 3,220 ( ‎-0.31 )
1399/09/26 650,815,336 3,230 ( ‎-3.87 ) 3,250 ( ‎-3.27 )
1399/09/25 366,019,324 3,360 ( ‎-4.82 ) 3,360 ( ‎-4.82 )
1399/09/24 853,528,813 3,530 ( ‎0.00 ) 3,390 ( ‎-3.97 )
1399/09/23 549,172,328 3,530 ( ‎-4.34 ) 3,510 ( ‎-4.88 )
1399/09/22 750,425,801 3,690 ( ‎-2.64 ) 3,610 ( ‎-4.75 )
1399/09/19 1,065,796,164 3,790 ( ‎-2.57 ) 3,740 ( ‎-3.86 )
1399/09/18 1,613,238,229 3,890 ( ‎4.29 ) 3,910 ( ‎4.83 )
1399/09/17 2,047,332,734 3,730 ( ‎3.90 ) 3,760 ( ‎4.74 )
1399/09/16 532,754,506 3,590 ( ‎0.00 ) 3,550 ( ‎-1.11 )
1399/09/15 563,461,016 3,590 ( ‎-0.28 ) 3,600 ( ‎0.00 )
1399/09/12 924,064,389 3,600 ( ‎-3.49 ) 3,560 ( ‎-4.56 )
1399/09/11 588,165,028 3,730 ( ‎-1.06 ) 3,660 ( ‎-2.92 )
1399/09/10 902,303,794 3,770 ( ‎3.86 ) 3,770 ( ‎3.86 )
1399/09/09 1,322,895,738 3,630 ( ‎-0.82 ) 3,700 ( ‎1.09 )
1399/09/08 1,185,817,897 3,660 ( ‎-2.66 ) 3,580 ( ‎-4.79 )
1399/09/05 736,810,330 3,760 ( ‎3.87 ) 3,800 ( ‎4.97 )
1399/09/04 1,034,118,356 3,620 ( ‎4.02 ) 3,650 ( ‎4.89 )
1399/09/03 506,441,589 3,480 ( ‎4.50 ) 3,490 ( ‎4.80 )
1399/09/02 697,939,094 3,330 ( ‎0.00 ) 3,400 ( ‎2.10 )
1399/09/01 989,013,173 3,330 ( ‎3.10 ) 3,250 ( ‎0.62 )
1399/08/28 164,520,550 3,230 ( ‎4.87 ) 3,230 ( ‎4.87 )
1399/08/27 271,014,822 3,080 ( ‎4.41 ) 3,090 ( ‎4.75 )
1399/08/26 494,661,491 2,950 ( ‎4.24 ) 2,970 ( ‎4.95 )
1399/08/25 882,137,191 2,830 ( ‎4.04 ) 2,820 ( ‎3.68 )
1399/08/24 152,388,480 2,720 ( ‎4.62 ) 2,730 ( ‎5.00 )
1399/08/21 931,139,632 2,600 ( ‎-1.52 ) 2,660 ( ‎0.76 )
1399/08/20 326,096,213 2,640 ( ‎-2.58 ) 2,580 ( ‎-4.80 )
1399/08/19 676,927,391 2,710 ( ‎-4.91 ) 2,750 ( ‎-3.51 )
1399/08/18 114,870,223 2,850 ( ‎-5.00 ) 2,850 ( ‎-5.00 )
1399/08/17 501,650,486 3,000 ( ‎-2.28 ) 2,920 ( ‎-4.89 )
1399/08/14 417,479,310 3,070 ( ‎-2.85 ) 3,070 ( ‎-2.85 )
1399/08/12 369,822,267 3,160 ( ‎-3.07 ) 3,120 ( ‎-4.29 )
1399/08/11 362,828,569 3,260 ( ‎-4.40 ) 3,240 ( ‎-4.99 )
1399/08/10 535,809,190 3,410 ( ‎inf ) 3,430 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است