استخراج ساير معادن

در این صفحه لیست تمامی نمادها و شرکت های استخراج سایر معادن به همراه ریز معاملات و شاخص این گروه را مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
كماسه بازار دوم بورس (‎-20.05) 34,920 (‎-21.25) 34,400 ‎4.420‎ M ‎154.338‎ B 35,010 37,000 33,960