نمای بازار
شاخص کل بورس 1,341,183 ‎-15,946    -1.19%
شاخص کل فرا بورس 19,257 ‎-203    -1.05%
شاخص کل هم وزن 367,964 ‎-4,531    -1.23%
حجم کل بورس و فرابورس 177,572
 • صنايع تجهيزات نفت 0.41 %
 • سرمايه گذاري پويا 2.08 %
 • پلي اكريل ايران 19.96 %
 • نيرو محركه‌ 24.27 %
 • سيمان‌شاهرود 0.30 %
 • ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ 2.72 %
 • تامين سرمايه خليج فارس 2,000.00 M
 • بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه 1,500.00 M
 • گروه‌بهمن‌ 196.00 M
 • بانك تجارت 178.00 M
 • گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو 160.00 M
 • س. توسعه و عمران استان كرمان 151.00 M
 • تامين سرمايه خليج فارس 2,000.00 B
 • بانك گردشگري 1,213.00 B
 • بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه 1,050.00 B
 • گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 1,009.00 B
 • صندوق واسطه گري مالي يكم-سهام 957.00 B
 • ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ 552.00 B
مجامع
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنچشنبه جمعه
آخرین اطلاعیه های کدال