نمای بازار
کل بورس 1515932.92
شاخص کل بورس 54955.98
کل فرا بورس 17561.92
شاخص کل فرا بورس 388.83
کل هم وزن 402267.11
شاخص کل هم وزن 5384.26
حجم کل بورس و فرابورس 52477.521
 • ومللح
  ح . اعتباري ملل 318.81 M
 • وآيند
  بانك آينده 117.79 M
 • وبملت
  بانك ملت 135.56 M
 • وخارزم
  سرمايه گذاري خوارزمي 87.48 M
 • فولاد
  فولاد مباركه اصفهان 85.67 M
 • ومللح
  ح . اعتباري ملل 318.81 M
 • وسپهر
  سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات 666.97 M
 • پاساح
  ح . ايران‌ياساتايرورابر 83.73 M
 • اعتماد
  صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د 73.60 M
 • كمند
  صندوق س. با درآمد ثابت كمند 117.29 M
 • وسپهر
  سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات 666.97 M
 • ثاختح
  ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان 268.92 M
 • چكاپا
  گروه صنايع كاغذ پارس 186.53 M
 • كمند
  صندوق س. با درآمد ثابت كمند 117.29 M
 • وسخراج
  شركت س استان خراسان جنوبي 87.95 M
 • وسپهر
  سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات 666.97 M
 • ثاختح
  ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان 268.92 M
 • چكاپا
  گروه صنايع كاغذ پارس 186.53 M
 • وآيند
  بانك آينده 117.79 M
 • وبملت
  بانك ملت 135.56 M
مجامع
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنچشنبه جمعه